Skip navigationen

Påbud: Restriktioner for besøg

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt, at vi fastsætter restriktioner for besøgendes adgang til aflastningspladser i kommunen. Påbuddet skyldes, at der i Dragør Kommune er konstateret et testkorrigeret incidenstal på over 200 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Hvor henne og hvorfor?

Der er tale om Afdelingen for Midlertidig ophold (aflastningspladserne) på Omsorgscenteret Enggården.

Påbuddet er begrundet i, at der generelt er stor udskiftning i beboere på aflastningspladser, og at beboernes samlede vaccinationsstatus derfor varierer og ikke generelt er over 80 %. Endvidere er påbuddet begrundet i, at beboernes risikostatus ikke nødvendigvis er kendt og herunder om de beboere, der er i øget risiko for at udvikle alvorlige forløb med covid-19, er vaccineret.

Hvordan?

Beboerne på de omfattede aflastningspladser, der alle har beboere i øget risiko ved COVID-19, har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Besøgsrestriktionerne på aflastningspladserne indebærer:

  1. at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
    a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen,
  2. at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og
  3. at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Det er ledelsen på Omsorgscentret Enggården, som afgør om, og hvordan pårørende til beboeren kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde. Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde.

Restriktionerne påvirker ikke beboernes mulighed for eller ret til at forlade Omsorgscentret Enggården.

Hvor længe?

Påbuddet om besøgsrestriktioner er gældende fire uger frem til og med den 28. juni 2021, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed inden da ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil blive efterprøvet af styrelsen hhv. 3, 10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er meddelt.

Ophævelse af påbuddet vil ske, når den testkorrigerede kommuneincidens i en periode på 7 dage har været under 150.