Skip navigationen

Regnvandsbassin ved Hvidtjørnen skal renses

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, påbegynder den 26. oktober 2020 arbejdet med at rense et regnvandsbassin ved Hvidtjørnen. Bassinet er et led i klimasikringen af området.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Vandpyt

Lige nu er bassinet groet til, så der ikke er plads til det regnvand, det er bygget til at skulle tilbageholde, når det regner kraftigt, og der er derfor en større risiko for oversvømmelser i området.

HOFOR forventer, at arbejdet tager et par uger, og entreprenøren arbejder kun mellem kl. 7 og kl. 18.

Beplantningen bliver ryddet og det slam, der har samlet sig på bunden, bliver gravet væk.

Støjgener

Arbejdet betyder, at gravemaskiner og lastbiler skal køre frem til og fra bassinet via Hvidtjørnen, og man vil også kunne høre noget støj fra gravemaskiner i området.

Når arbejdet er overstået, vil området være et jordbassin, men sandsynligvis allerede i løbet af næste sæson vil plantelivet igen indfinde sig i området.