Skip navigationen

Rottekampagne indtil den 1. marts 2021

I perioden den 1. oktober 2020 til 1. marts 2021 vil relevante ejendomme i landzonen og landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Hvor der konstateres rotter, vil de blive bekæmpet. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger og på ubebyggede grunde i landzonen.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:

Kontakt til ejer eller lejer

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen i landzonen. Hvis der ikke er nogen hjemme, afleverer rottebekæmperen en seddel. Sedlen forklarer, hvordan du skal kontakte kommunen, hvis du har rotter.

I praksis er det Tårnby Kommune, som løser opgaven for Dragør Kommune som et led i det forpligtende samarbejde.

Rottebekæmpelse i byzonen

I byzonen sker rottebekæmpelsen kun efter anmeldelse af rotter til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet.

Vær opmærksom på, at du som borger har pligt at anmelde enhver forekomst af rotter til kommunen.

Sådan anmelder du rotter

Hvis du har set rotter eller tegn på rotter, skal du anmelde det digitalt via borger.dk: Anmeld rotter

Her skal du:

1. Beskrive din observation, altså hvad du har set og hvor
2. Oplyse dine kontaktoplysninger og til slut
3. Afsende din anmeldelse.