Skip navigationen

Sagsbehandlingstid for hjælpemidler

Vores myndighedsteam for hjælpemidler er på nuværende tidspunkt desværre halveret. Det kan for nogle ansøgninger komme til at betyde en forlænget sagsbehandlingstid, hvilket vi beklager.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Kropsbårne hjælpemidler

På nuværende tidspunkt har Dragør Kommune ca. 40 sager med ansøgninger om såkaldte kropsbårne hjælpemidler under behandling. Disse er endnu ikke faldet for vores fastsatte tidsfrist for sagsbehandlingstiden på otte uger.

Dertil kommer ca. fem sager, som nærmer sig eller er gået over den fastsatte frist for sagsbehandlingstiden. Der arbejdes på højtryk for at løse udfordringerne.

Forventning til sagsbehandlingstid

Den aktuelle situation er dog, at myndighedsteamet på grund af forskellige omstændigheder er gået fra fire til to medarbejdere, hvoraf den ene er ansat 1. maj 2022. Det vil sige, at borgerne desværre kan se ind i en periode, hvor sagsbehandlingstiden i praksis kan blive forsinket.

”Vi har naturligvis fuld fokus på at behandle borgernes ansøgninger, men må også se i øjnene, at før teamet er fuldtallige igen, kan sagsbehandlingstiden for nogle af ansøgningerne risikere at blive længere end normalt,” siger Henrik Povl Eriksen, Chef for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

Han fortsætter: ”Det handler bl.a. om, at nogle af sagerne og typen af hjælpemidler, som er ansøgt, er så komplekse, at det kræver særlig viden. Og desværre hænger hverken vikarer eller nye medarbejdere på dette område på træerne.”

Hvad sker der?

Der arbejdes målrettet på at få opbygget et robust og kvalificeret myndighedsteam. På kort sigt undersøges forskellige muligheder for vikarassistance. Desværre kan den sædvanlige vikarleverandør på området for hjælpemidler p.t. ikke stille med ledige vikarer.

Ved mindre komplicerede sager bistår ledelsen i sagsbehandlingen – ligesom Visitationen hjælper i det omfang, det er muligt.

Efter sommer begynder en ny ergoterapeut i teamet. Vedkommende skal oplæres i behandling af sager om kropsbårne hjælpemidler.

”Borgerne skal selvfølgelig sende deres ansøgning som normalt, og vi modtager da også løbende nye ansøgninger. Vores ambition er at komme på plads så hurtig som muligt, men forventer desværre, at vi først er helt i hus i det nye år,” siger Henrik Povl Eriksen og slutter:

”Vi beklager den ulejlighed det kan give de berørte borgere og takker for tålmodigheden. Det er naturligvis vigtigt med både hurtige og korrekte afgørelser.”