Skip navigationen

Søg penge til aktiviteter for ældre og handicappede

Pr. den 1. september er det igen muligt at søge penge til aktiviteter for ældre og/eller mennesker med handicap. Der kan desværre ikke søges støtte til enkeltpersoner. Pengene kommer fra henholdsvis Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Formål

Formålet med Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat er at yde støtte til en gruppe af ældre (der er fyldt 60 år) eller invalide borgere i Dragør Kommune. Der er ca. 29.000 kr. til uddeling fra legatet i år.

Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond Fonden udlodder midler til almennyttige formål til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune. Der forventes at være ca. 20.000 kr. til uddeling fra fonden.

For både mindelegatet og fonden gælder, at ansøgninger om støtte til enkeltpersoner desværre ikke kan imødekommes, da det vil falde uden for formålene.

Hvordan gør du?

Send en begrundet ansøgning, hvor du angiver formål og udgift, samt hvor mange borgere der vil få glæde af penge fra enten legat eller fond.

Frist for ansøgning er onsdag den 29. september 2021 kl. 8.

Send på e-mail til sundhedogomsorg@dragoer.dk [indsæt link] eller med brev til adressen Dragør Kommune, Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Hvem beslutter og uddeler?

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes at uddele Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat på udvalgets møde mandag den 1. november 2021.

Fondsbestyrelsen forventes at uddele støtten på deres møde mandag den 11. oktober 2021. Fondsbestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældrerådet i Dragør Kommune og Dragør Kommunes administration.