Skip navigationen

Søg penge til frivilligt socialt arbejde (2021)

Frem til den 29. september kl. 8 kan du søge om støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-puljen i serviceloven). Vi yder støtte til foreninger, organisationer, klubber mv., som udfører frivilligt socialt arbejde. Målet er at forebygge og afhjælpe sociale problemer blandt udsatte borgere i Dragør Kommune.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

I år prioriteres initiativer der søger at imødegå ensomhed og initiativer, der fremmer en sund livsstil blandt ældre.

Eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til er:

  • Opstart af frivillige sociale foreninger
  • Oplysningskampagner
  • Afvikling af arrangementer
  • Indkøb af udstyr
  • Sociale Caféer
  • Telefonisk eller personlig rådgivning
  • Aflastningstjenester for pårørende
  • Besøgsvennetjenester
  • Selvhjælpsgrupper

Listen over aktiviteter er ikke udtømmende, men det er et krav at aktiviteten, som der søges støtte til, er borgerrettet og har en direkte inddragelse af borgerne.

Hvordan gør du?

Du udfylder ansøgningsblanket på dragoer.dk senest onsdag den 29. september 2021.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes at uddele støtten på udvalgets møde mandag den 1. november 2021.