Skip navigationen

Stil op til Ældrerådet

Ældrerådet i Dragør er dit og dine ældre medborgeres direkte talerør til byens politikere. Hvis du er fyldt 60 år senest 8. november 2021 og bor i Dragør Kommune, kan du stille op til Ældrerådet. Du kan kun stille op som enkeltperson og ikke som repræsentant for et parti eller en interesseorganisation.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Det er valg til Ældrerådet i november 2021 og det nyvalgte råd tiltræder den 1. januar 2022.

Ældrerådet vælges for 4 år ad gangen. I Dragør består Ældrerådet af fem medlemmer. Hvis du bliver valgt, skal du forvente at deltage i et månedligt møde.

Hvis du stiller op og ikke er blandt de fem kandidater, som får flest stemmer, bliver du stedfortræder til Ældrerådet. Der kan vælges op til fem stedfortrædere. Stedfortræderne deltager som udgangspunkt ikke til møderne.

Hvad laver et ældreråd?

Som høringspart rådgiver Ældrerådet kommunen, når der skal tages beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan for eksempel handle om kvaliteten i hjemmeplejen, forholdene på plejehjem, madservice, byggeri af ældreboliger, kulturelle tilbud, kollektiv trafik og ældrevenlige byrum.

Ældrerådet kan også selv komme med forslag til nye initiativer, men altid ud fra et ældreperspektiv.

Ældrerådet har f.eks. i denne valgperiode medvirket til, at der lokalt er dannet en forening til etablering af seniorbofællesskaber.

Ældrerådet behandler ikke personsager, men rådet er altid interesseret i at høre fra borgere, der har spørgsmål eller kendskab til problemer, der har principiel eller generel interesse. Ældrerådet lytter til kommunens ældre borgere og arbejder for, at jeres ønsker og problemer bliver kendt af kommunalpolitikerne og forvaltningen.

Dragør Kommune står for udgifterne til Ældrerådet og stiller lokale og sekretariat til rådighed.

Sådan gør du, hvis du vil stille op

Hvis du ønsker at stille op til valget, skal du udfylde nedenstående opstillingsblanket og sende et foto af dig selv til os senest onsdag 8. september 2021. Du skal sende det til sundhedogomsorg@dragoer.dk