Skip navigationen

Sygefravær – det går rigtig godt

År 2019 blev et vendepunkt i sygefraværet blandt ansatte i Dragør Kommune. Sygefraværet faldt med gennemsnitlig 1,6 dag pr. fuldtidsansat, og Dragør ligger nu væsentligt under landsgennemsnittet. Det viser en opgørelse baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Illustration: termometer og piller

Sygefraværet faldt markant

I Dragør Kommune lå sygefraværet gennemsnitlig på 11,6 dage i fjor mod 13,2 dage i 2018. Det svarer til et fald på 1,6 dag i gennemsnit pr. fuldtidsansat. På landsplan lå det gennemsnitlige antal sygedage i kommunerne på 12,1 i 2019, hvilket svarer til en lille stigning på 0,1 dag sammenlignet med landsgennemsnittet året før.

Det glæder Henrik Harder, kommunaldirektør i Dragør Kommune, at tallet i Dragør sidste år er gået den rigtige vej.

Han siger: ”Det er super-flot, at det er lykkedes ledere og medarbejdere i et tæt samarbejde at nedbringe sygefraværet så markant. Det er den helt rigtige vej.”

Han bakkes op af næstformand i hovedsamarbejdsudvalget (Hoved-MED) og fællestillidsrepræsentant for FOA Elisabeth Kolnes. Hun siger:

”Når jeg ser på tværs af kommunens arbejdspladser, er fravær og nærvær noget, vi har arbejdet systematisk med i Dragør. Det betyder meget for medarbejderne generelt og dermed også for arbejdspladserne og i sidste ende for borgerne.”

Dragør blandt den bedste tredjedel

Faldet i antal sygedage betyder, at Dragør – sammenlignet med andre kommuner – sidste år lå blandt den bedste tredjedel af kommuner med færrest antal sygedage blandt medarbejderne. I 2018 lå Dragør blandt den tredjedel af kommuner, som havde flest sygedage.

Henrik Harder siger: ”Sygefravær er skidt for både den syge medarbejder, kollegerne og borgerne. Vi skal derfor lægge os i selen og forsøge at fastholde det fine resultat i 2020. Derfor glæder jeg mig også over, at sygefraværet fortsat er faldet de første fem måneder i år.”

Tal fra maj 2020 viser, at det fortsat går den rette vej i Dragør sammenlignet med 2019. I perioden fra 1. januar til 1. juni var sygefraværet i 2020 på 4,93 procent mod 5,17 procent i samme periode sidste år (og 5,5 procent i samme periode i 2018).

Elisabeth Kolnes fortæller: ”Under corona-krisen har medarbejderne rykket sammen som et fællesskab, hvor en tydelig og tilstedeværende ledelse i Hjemmeplejen, hvor jeg arbejder til dagligt, har været en vigtig faktor. Det har givet et sammenhold, hvor vi både passer på borgerne og på hinanden. Og så er det jo dejligt at se, at sygefraværet i kommunen er faldet yderligere.”

En fælles sag

”Om det er corona-situationen, som har været årsagen til det yderligere fald i år, er svært at afgøre. Men der er nok ingen tvivl om, at vi alle er blevet bedre til at holde afstand, nyse i ærmet og spritte hænder,” siger Henrik Harder og slutter:

”Jeg er helt enig med Elisabeth. Sygefravær på en arbejdsplads er et fælles anliggende, lige som godt arbejdsmiljø og trivsel er det. Det er i fællesskabet mellem ledelse og medarbejdere, at løsningerne på sygefravær skal findes. Det kræver både tydelig ledelse og bredt ejerskab hos medarbejderne.”