Skip navigationen

Tag del i din kommunes budget 2020

Vær med helt fra start, når vi går i gang med arbejdet med næste års budget.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Budgetprocessens tre faser

Processen for Budget 2020 er inddelt i tre faser. På illustrationen kan du se, hvornår og hvordan borgerne inddrages, og politikerne for alvor trækker i budget-arbejdstøjet.

Åben i to timer på tirsdag

Tirsdag den 19. marts 2019 åbner vi for ideer og input – meget gerne til både besparelser og budgetudvidelser – til kommunens budget 2020 på Facebook. Søg på navnet ”Dragørbudget 2020”

Facebooksiden vil være åben for input mellem klokken 19 og 21. Kommunaldirektøren og økonomichefen sidder ved tasterne og kan svare på faktuelle spørgsmål.

Vi håber, at du – som alment interesseret Dragør-borger, som brugerbestyrelser eller som brugerråd – vil være med i vores forsøg med at inddrage borgerne på en ny og anderledes måde om budgettet.

Borgernes input og ideer samles og indgår i det videre arbejde, hvor også politikerne kigger med.

Orienter dig allerede nu

Du kan allerede nu orientere dig om Dragør Kommunes økonomi og budgetproces på Facebooksiden. Det kan du naturligvis også på kommunens hjemmeside dragoer.dk

Du kan også bruge en mail

Har du ikke adgang til Facebook, kan du sende dine ideer og input til mortenv@dragoer.dk i det samme tidsrum klokken 19-21 – skriv ”Dragørbudget 2020” i emnefeltet.