Skip navigationen

Tang på Mormorstranden

Hver vinter lejres bl.a. tang ved de danske kyster og badestrande. Det sker også på Mormorstranden i Dragør, hvilket gør stranden knapt så attraktiv at bade ved. Økonomiudvalget besluttede derfor den 19. maj 2020, at der skal gennemføres en forsøgsordning med fjernelse af tang på Mormorstranden.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Foto af Mormorstranden med mennesker en sommerdag

Hvad går det ud på?

Ordningen går kort fortalt ud på, at vi i første omgang skal have fjernet tangen, så stranden igen kan anvendes til badegæster. Herefter skal vi selv forsøge løbende at vedligeholde stranden – både sommer og vinter. Planen er også, at vi skal forsøge at afsætte tang fra stranden til lokale landmænd, så det kan bruges som jordforbedring.

Målinger af tangens indhold

Vi har kontakt med lokale landmænd, som har vist interesse for at aftage tangen. En forudsætning er, at tangen opfylder de krav, der er gælder for at anvende materiale til jordbrugsformål.

For at være sikker på det har laboratoriet Eurofins analyseret indholdet af tangen. Og vi har nu modtaget resultatet af analyserne. De viser desværre, at tangen ikke for nuværende kan anvendes til jordbrugsmæssigt formål.

Andre kommuner med samme udfordring

Det er en udfordring, som vi deler med flere andre kommuner.

Vi vil nu intensivere målingerne og få foretaget kontrolmålinger, der forhåbentligt kan bekræfte, at tangen kan anvendes til jordbrugsformål. Tangen må ikke fjernes og blive derfor indtil videre liggende.