Skip navigationen

Trafiksikkerhedsplan for Dragør er vedtaget

En enig kommunalbestyrelse besluttede på et møde den 15. september at vedtage en trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune. Planen er blevet til på baggrund af en omfattende borgerdialog og trafikanalyser.

Nyhed
Dette er en arkiveret nyhed
Anbefal denne nyhed:

”Trafiksikkerhedsplanens rejse frem mod vedtagelsen af en enig kommunalbestyrelse har involveret over 500 borgere. Konklusionen er helt overordnet, at der er stor sikkerhed og tryghed i Dragørs trafik. Der er dog blandt andet også et ønske om mere tryghed for cyklister og skolebørn, ligesom helt konkrete trafikale udfordringer er blevet udpeget. Det har vi fra kommunalbestyrelsens side nu sat et fokus på med vedtagelsen af planen”, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Ifølge borgmester Eik Dahl Bidstrup er planen blevet til på baggrund af en god proces og dialog, hvor mange borgere har været inddraget og budt ind med konkrete forslag.

Trafikadfærden kan gøre en stor forskel

Borgerdialogen og analyserne har også afsløret, at der er et stort potentiale i at arbejde med adfærdsændringer i trafikken.

”Udover de helt konkrete indsatser i de kommende år, er det tydeligt, at der er behov for at sætte fokus på, hvordan vi opfører os i trafikken, da dette vil have en effekt med det samme. Derfor vil kommunen nu følge op med ad-færdspåvirkende indsatser”, siger Eik Dahl Bidstrup.

Trafikplanens konkrete trafikale indsatsområder vil i de kommende år blive prioriteret af kommunalbestyrelsen i takt med, at der er økonomi til det.

”Jeg vil på kommunalbestyrelsens vegne gerne takke alle de borgere, som har involveret sig i udarbejdelsen af planen og budt ind med konkrete fokusområder og løsningsforslag”, siger Eik Dahl Bidstrup.

Fakta

Der blev i 2015 gennemført en digital borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement om tryghed og sikkerhed i trafikken. Over 500 borgere deltog i undersøgelsen, og udpegede over 1000 steder på kort.