Skip navigationen

Udbud af pølsekiosken Sekskanten

Dragør Kommune søger en forpagter til Sekskanten på Vestgrønningen pr. 30. september 2021, tidligere overtagelse kan aftales.

Udbud • Tilbudsfrist: 20.05.2021
Anbefal dette udbud:

Pris 

Sekskanten udbydes til højstbydende tilbudsgiver, dog med et bud på minimum 24.000 kr. i leje årligt.

Herudover betales en procentafgift som beregnes af den samlede bruttoomsætning.

Desuden skal der betales for et lagerrum med toilet til 8.710,6 kr. årligt inkl. a conto varme. Lagerrummet kan opsiges og behøver ikke indgå i forpagtningen efter endt opsigelsesvarsel.

Kontrakten er tidsubegrænset, med 6 måneders opsigelsesvarsel fra begge parter.

Tilbud

Tilbud skal afgives på nedenstående sikre mail til Dragør Kommune, att.: Carsten Kjær-Knudsen. Vi skal have tilbuddet senest tirsdag den 20. maj 2021 kl. 12.00.

Dragør Kommune forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne tilbud og er ikke forpligtet til at indgå aftale.

Forpagtningskontrakten

Øvrige vilkår fremgår af forpagtningskontrakt, som du kan læse her.

Flere oplysninger og besigtigelse

Nærmere oplysninger om forpagtningsvilkår fås ved henvendelse til Carsten Kjær-Knudsen tlf. 32 89 01 08.

Lejemålet kan besigtiges den 6. maj ved henvendelse til Heidi Pabst Andersen tlf. 32 89 01 16.

Bruttomsætningen

Bruttoomsætningen har for nuværende forpagter været

2017=319.000 kr. 

2018=212.000 kr. 

2019=313.000 kr. 

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.