Skip navigationen

Udbud af pølsekiosken – Sekskanten

Dragør Kommune søger en forpagter til Sekskanten på Vestgrønningen pr. 1. januar 2022.

Udbud • Tilbudsfrist: 22.11.2021
Anbefal dette udbud:

Mindstebud

Sekskanten udbydes til højstbydende tilbudsgiver.

Desuden skal der betales for et lagerrum med toilet til 8.710,6 kr. årligt inkl. a conto varme. Lagerrummet kan opsiges og behøver ikke indgå i forpagtningen efter endt opsigelsesvarsel.

Kontrakt 

Kontrakten er tidsubegrænset, med 6 måneders opsigelsesvarsel fra begge parter.

Indsendelse af tilbud 

Tilbud skal afgives på sikker mail til Dragør Kommune, att.: Barbara Fromberg Møller og skal være modtaget på mail senest mandag den 22. november 2021 kl. 12.00.

Øvrige vilkår fremgår af forpagtningskontrakt, som du kan læse her.

Dragør Kommune forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne tilbud og er ikke forpligtet til at indgå aftale. Alle indkomne tilbud kan således forkastes. De indkomne tilbud vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Nærmere oplysninger og besigtigelse 

Nærmere oplysninger om forpagtningsvilkår fås ved henvendelse til Barbara Fromberg Møller tlf. 32 89 01 13.

Lejemålet kan besigtiges onsdag den 3. november 2021 kl. 14-15 ved henvendelse til Lena Bussadori Jansen på tlf. 32 89 01 06.

 

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.