Skip navigationen

Valg til biblioteksrådet

Vil du være med i Biblioteksrådet? Så mød op på Biblioteket i Hollænderhallen mandag den 7. februar kl. 17.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Valg til biblioteksrådet

Mandag den 7. februar 2022 kl. 17 på Biblioteket i Hollænderhallen er der valg til Biblioteksrådet.

Valgperiode

Biblioteksrådet følger valgperioden for kommunalbestyrelsen og vælges dermed for 4 år.

Sådan stiller du op

Ønsker du en plads i biblioteksrådet, kan du møde op på Biblioteket i Hollænderhallen på valgdagen. Her vil afstemningen foregå blandt de fremmødte.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om biblioteksrådet kan du læse mere Dragør Bibliotekernes hjemmeside:

Du er også velkommen til at henvende dig til biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann på Henriettek@dragoer.dk