Skip navigationen

Vejarbejde de næste uger

Vi forventer at begynde asfaltarbejde fra mandag den 25. oktober 2021 på Dragør Havn. Derefter fortsætter vi til Strandlinien og ’Tyrestien’ og videre i løbet af de næstfølgende uger. Asfaltudlægningen er dog afhængig af vejret. Følg skiltningen. Se mere nedenfor.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

To uger – afhængig af vejret

Forud for asfaltarbejdet vil der fra fredag den 22. oktober 2021 ske nødvendige fræsearbejder, og entreprenører fra HOFOR vil justere kloakdæksler. Afhængig af vejret begynder udlægning af nyt slidlag af asfalt mandag den 25. oktober 2021 og varer ca. 14 dage.

Vejarealet vil i perioder være delvist afspærret, ligesom parkering ikke er muligt på arbejdsdage.

Hvor henne?

Asfaltarbejderne foregår på:

  • Dragør Havn (Nordre Mole, Gl Havn og Kapselstræde m.fl.)
  • Strandlinien ved skråparkeringen,
  • Stamvejen Vierdiget,
  • ”Tyrestien” mellem Hvidtjørnen og Søndre Røsevej
  • Stikvejen Søndre Strandvej,
  • Cykelstierne på Søndre Strandvej vest for Krudttårnsvej,
  • Hollændervænget nord for Fasanvænget,
  • Skippervænget og
  • Borgervænget.

Hertil kommer lokale asfaltarbejder på Søndre Røsevej ved den nye Superbrugsen samt på Stationsvej ved busstop Nordre Væl.

Tak for tålmodigheden og forståelse for eventuelle gener.

Kort over vejarbejdet

Klik på billedet for mere information