Skip navigationen

Veteransamarbejde – aftale indgået

Dragør Kommune har netop indgået en aftale med Forsvarets Veterancenter om at samarbejde om anerkendelse og støtte af veteraner.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Foto af borgmester Eik Dahl Bidstrup, som skriver under på samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommune og Veterancentret
Fra venstre: Birgitte Schmelling, Veterancentret, Eik Dahl Bidstrup, borgmester og Elisabeth Kappel, Veterancentret

Formålet

Formålet med aftalen er, at Dragør Kommune tilkendegiver at ville anerkende og støtte veteraner i kommunen og gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov.

Samtidig tilkendegiver Veterancentret gennem aftalen, at centret vil understøtte kommunens veteranarbejde.

To underskrifter

Det var borgmester Eik Dahl Bidstrup, som tog imod to udsendinge fra Veterancentret, nemlig Elisabeth Kappel, der er opsøgende rådgiver, og Birgitte Schmelling, som er beskæftigelsesrådgiver ved Veterancentret.

Ud over underskriften fra chefen for Veterancentret, oberst Søren Andersen, manglede blot borgmesterens underskrift på samarbejdsaftalen.

”Hvert år den 5. september er der landsdækkende flagdag, hvor hele Danmark på forskellig vis sender et skulderklap i retning af Danmarks nuværende og tidligere udsendte. Det gør vi også i Dragør – blandt andet i et samarbejde med lokalprojektgruppen ’Et forsvarligt Dragør’,” siger Eik Dahl Bidstrup og uddyber:

”Men en ting er en årlig festdag. Noget andet er generel opbakning i hverdagen. Det handler for eksempel om, at vi er opmærksom på veteranernes kompetencer og ressourcer og på veteranernes familier. Det kan også være gennem at støtte op om lokale veteraninitiativer.”

Specialiseret viden

Veterancentrets opgave er at støtte og rådgive veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse til fremmede egne. I den forbindelse samarbejder centret med myndigheder og faglige og frivillige organisationer.

”Der er vist ingen tvivl om, at Veterancentrets medarbejdere har en specialiseret viden om veteraner, som kan komme til gavn i det daglige arbejde, for eksempel i Tårnby-Dragør Jobcenter,” siger Eik Dahl Bidstrup og slutter:

”Derfor er jeg også ganske tilfreds med den nu indgåede samarbejdsaftale. Det handler i bund og grund om at hjælpes ad og udveksle viden – til gavn for borgerne.”

Fakta

Veterancentret dækker hele rigsfællesskabet og hører under Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er en del af Forsvarets tilbud til medarbejdere og tidligere medarbejdere.

Veterancentret blev etableret i 2011 i kølvandet på landets første veteranpolitik og arbejder for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende.

Hvis soldater, veteraner og pårørende har akut brug for at tale med én, kan man ringe til døgntelefonen 72 81 97 00.

I 2020 er der registreret 92 veteraner i Dragør Kommune på Forsvarets liste. I 2015 var tallet 67. Det er en stigning på ca. 37 procent.