Skip navigationen

Budget 2010

Budgetberetningen præsenterer budget 2010, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Beretning

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet. Derudover indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser samt en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Beretningens indhold fremgår nedenfor. Nederst på siden er det muligt at hente den samlede beretning for Budget 2010-13 

 

Indholdsfortegnelse


Generelle bemærkninger:
1. Budgetprocedure 
2. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 
3. Befolkningsprognose
4. Væksten i serviceudgifter
5. Lov- og cirkulæreprogrammet
6. Pris- og lønskøn
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
8. Låneoptag, renter, afdrag og betalingsforskydninger
9. Overordnede nøgletal for Dragør Kommune
10. Politiske tilpasninger af budgettet

Oversigter:
11. Resultatoversigt
12. Hovedoversigt
13. Sammendrag af budget
14. Personaleoversigt for budgetår 2010
15. Tværgående artsoversigt
16. Takstoversigt Dragør Kommune 2010

Sektorbeskrivelser:
Teknik og Miljøudvalget
17. Renovation – sektor 1
18. Teknik og Miljø – sektor 2

Social- Børn og Kulturudvalget
19. Folkeskole – sektor 3
20. Kultur og Fritid – sektor 4
21. Børnepasning – sektor 5
22. Social Service – sektor 6
23. Ældre og Handicappede – sektor 7
24. Sundhed – sektor 8

Økonomi og Planudvalget
25. Forvaltningen – sektor 9
26. Anlæg

Bevillingsoversigt:
27. Sektoropdelt budget

Hent den samlede beretning (PDF-fil 10.909 kb)

Hent budgetaftale 2010-2013