Skip navigationen

Budget 2011

Her præsenteres budget 2011 for Dragør Kommune.

Budgetberetning

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet. Derudover indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser samt en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Indhold 


Del I: Beretning

Generelle bemærkninger:
1. Budgetprocedure 
2. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 
3. Befolknings- og elevprognose
4. Væksten i serviceudgifter
5. Lov- og cirkulæreprogrammet
6. Pris- og lønskøn
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
8. Låne, renter og afdrag
9. Benchmark af overordnede nøgletal

Oversigter:
10. Resultatoversigt
11. Tværgående artsoversigt
12. Hovedoversigt
13. Sammendrag af budget
14. Takstoversigt

Sektorbeskrivelser:
Teknik og Miljøudvalget
15. Renovation – sektor 1
16. Teknik og Miljø – sektor 2

Social- Børn og Kulturudvalget
17. Folkeskole – sektor 3
18. Kultur og Fritid – sektor 4
19. Børnepasning – sektor 5
20. Social Service – sektor 6
21. Ældre og Handicappede – sektor 7
22. Sundhed – sektor 8

Økonomi og Planudvalget
23. Forvaltningen – sektor 9
24. Anlæg

Del II: Bevillingsoversigt:


25. Sektoropdelt budget