Skip navigationen

Budget 2012

Budgetberetningen præsenterer det budget, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Budgetberetning

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet. Derudover indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser samt en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Indhold

 

Del I: Beretning

Generelle bemærkninger:
1. Budgetprocedure
2. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL
3. Befolknings- og elevprognose
4. Væksten i serviceudgifter
5. Lov- og cirkulæreprogrammet
6. Pris- og lønskøn
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
8. Lån, renter og afdrag
9. Benchmark af overordnede nøgletal

Oversigter:
10. Resultatoversigt
11. Tværgående artsoversigt
12. Hovedoversigt
13. Sammendrag af budget
14. Takstoversigt

Sektorbeskrivelser:
Teknik og Miljøudvalget
15. Renovation – sektor 1
16. Teknik og Miljø – sektor 2

Social- Børn og Kulturudvalget
17. Folkeskole – sektor 3
18. Kultur og Fritid – sektor 4
19. Børnepasning – sektor 5
20. Social Service – sektor 6
21. Ældre og Handicappede – sektor 7
22. Sundhed – sektor 8

Økonomi og Planudvalget
23. Forvaltningen – sektor 9
24. Anlæg


Del II: Bevillingsoversigt:
25. Sektoropdelt budget

Budgetaftale 2012-20115

Hent budgetaftale 2012-2015