Skip navigationen

Budget 2013

Budget 2013-16 er Dragør kommunes budgetberetning, der præsenterer budgettet, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2012.

Budget 2013-16 - budgetberetning

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet.

Desuden indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser og en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Hent budgetberetning for Dragør Kommune 2013-16 (pdf)

Hent budgetaftale 2013-2016

Indhold i budgetberetningen

Del I: Beretning

Generelle bemærkninger:

 1. Budgetprocedure
 2. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 
 3. Befolknings- og elevprognose 
 4. Væksten i serviceudgifter 
 5. Lov- og cirkulæreprogrammet 
 6. Pris- og lønskøn
 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
 8. Lån, renter og afdrag 
 9. Overordnede nøgletal for Dragør Kommune

Oversigter:

 1. Resultatoversigt
 2. Tværgående artsoversigt
 3. Hovedoversigt
 4. Sammendrag af budget
 5. Takstoversigt

Sektorbeskrivelser:

Teknik og Miljøudvalget

Sektor 1 - Renovation
Sektor 2 - Teknik og Miljø
Sektor 3 - Folkeskole
Sektor 4 - Kultur og Fritid
Sektor 5 - Daginstitutionsområdet
Sektor 6 - Borger og Social
Sektor 7 - Ældre og Handicappede
Sektor 8 - Sundhed

Økonomi og Planudvalget

Sektor 9 - Forvaltningen
Sektor 10 - Anlæg

Del II: Bevillingsoversigt

Sektoropdelt budget