Skip navigationen

Budget 2014

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2014-17 den 10. oktober 2013. Her kan du læse om udvalgte områder i budgetavisen og se budgetberetningen, der præsenterer det samlede budget.

Budgetavis

Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt tirsdag den 5. november 2013.

Overskrifter

  • Et budget der peger fremad
  • Maritimt hus og ungdomsskolen
  • Skoler
  • Økonomi
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Skovtur for pensionister
  • Dragør Kommune bliver 40 år
  • Naturpark Amager
  • Fortov på Stationsvej

Se budgetavisen (pdf)

Budgetberetning

Budget 2014-17 Dragør Kommune er en budgetberetning, der præsenterer budgettet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2013.

Budget 2014-17

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet.
Desuden indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser og en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Hent budgetberetning for Dragør Kommune 2014-17 (pdf)

 

Indhold i budgetberetningen


Del I:

Beretning.
Generelle bemærkninger

1. Budgetprocedure
2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
3. Befolknings- og elevprognose
4. Væksten i serviceudgifter
5. Lov- og cirkulæreprogrammet
6. Pris- og lønskøn
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
8. Lån, renter og afdrag
9. Overordnede nøgletal for Dragør Kommune

Oversigter

Resultatoversigt
Tværgående artsoversigt
Hovedoversigt
Sammendrag af budget
Takstoversigt

Sektorbeskrivelser

Sektor 1 - Renovation
Sektor 2 - Teknik og Miljø
Sektor 3 – Folkeskolen
Sektor 4 - Kultur og Fritid
Sektor 5 – Daginstitutionsområdet
Sektor 6 – Borger og Social
Sektor 7 og 8 - Ældre og Handicappede, Sundhed
Sektor 9 – Forvaltningen
Sektor 12 – Anlæg

Del II: Bevillingsoversigt

Udvalgs- og sektoropdelt budget