Skip navigationen

Budget 2015

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2015-18 den 9. oktober 2014.

Budgetavis 2015

 

Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

Budgetavisen blev offentliggjort i Dragør Nyt tirsdag den 11. november 2014.

 

Overskrifter i budgetavisen

 • Budgetforliget – en ansvarlig politisk tilgang til udvikling af Dragør
 • It til skolens medarbejdere
 • Kompetenceløft
 • Nye legepladser for børn og unge
 • Økonomi
 • Afskaffelse af brugerbetaling i Aktivitetshuset på
  Wiedergården og daghjemmet på Omsorgscenter Enggården

 Hent budgetavisen i pdf-format 

 

Budgetberetning

 

Budget 2015-18 Dragør Kommune er en budgetberetning, der præsenterer budgettet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet.

Desuden indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser og en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Hent budgetberetning for Dragør Kommune 2015-18 (pdf)

Indhold i budgetberetningen

Del I:
Generelle bemærkninger

 1. Budgetprocedure
 2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL
 3. Befolknings- og elevprognose
 4. Væksten i serviceudgifter
 5. Lov- og cirkulæreprogrammet
 6. Pris- og lønskøn
 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
 8. Lån, renter og afdrag
 9. Overordnede nøgletal for Dragør Kommune

Oversigter

 • Resultatoversigt
 • Tværgående artsoversigt
 • Hovedoversigt
 • Sammendrag af budget
 • Takstoversigt

Sektorbeskrivelser

 • Sektor 1 - Renovation
 • Sektor 2 - Teknik og Miljø
 • Sektor 3 – Folkeskolen
 • Sektor 4 - Kultur og Fritid
 • Sektor 5 – Daginstitutionsområdet
 • Sektor 6 – Borger og Social
 • Sektor 7 og 8 - Ældre og Handicappede, Sundhed
 • Sektor 9 – Forvaltningen
 • Sektor 12 – Anlæg

Del II: Bevillingsoversigt
Udvalgs- og sektoropdelt budget

 • By. Erhverv og Planudvalget
 • Børne-, Fritid og Kulturudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Økonomiudvalget

Trykt udgave

Den trykte udgave af budgetberetningen er tilgængelig i rådhusets borgerservice og på kommunens biblioteker.