Skip navigationen

Budget 2019

Her kan du læse o m Dragør Kommunes budget 2019.

Budget 2019

Budget 2019-22 for Dragør Kommune er en budgetberetning, der præsenterer budgettet, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2018.

Budgetberetningen indeholder de generelle bemærkninger, hvor budgettets forudsætninger er beskrevet.

Desuden indeholder beretningen en række budgetoversigter, sektorbeskrivelser og en sektoropdelt bevillingsoversigt.

Budget 2019-2022 for Dragør Kommune

Budgetaftale for 2019-2022 kan hentes her: Hent budgetaftalen 2019-2022

Budgetavis 2019

I forbindelse med budget 2019, udgiver Dragør Kommune en budgetavis. Budgetavisen går bag om tallene i selve budgettet, og sætter ord på kommunens visioner og planer for udvalgte områder.

Budgetavisen er blevet offentliggjort i Dragør Nyt den 6. november 2018.

Overskrifter i budgetavisen

  • Borgmesteren: Et udfordrende budget
  • Kystbeskyttelse
  • Ældrevelfærdspulje
  • Vedligeholdelse
  • Strukturel tilpasning på institutionsområdet
  • Diagram: Skattefinansierede nettodriftsudgifter 2019 – fordelt på områder

Læs budgetavisen her.