Skip navigationen

Høringsmateriale til budget 2020-2023

Følgende side er links til høringsmateriale for budget 2020-2023

Høringsmateriale

 

Vær venligst opmærksom på, at der er tale om et foreløbigt teknisk budget. Regeringen og KL’s økonomiaftale er udskudt til september, så administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke økonomiaftale, skatter, tilskud og udligning m.m. Dvs. at især hele indtægtssiden forventes at ændre sig markant når disse tal foreligger.

Materialet er opdateret den 20-08-2019 jævnfør oversigten nedenfor.

01 Program budgetseminar

02 Budgetvurdering

03 Resultatopgørelse*

04 A-skemaer: Forslag til investeringer (opdateret den 20-08-2019)

05 R-skemaer: Forslag til råderum (opdateret den 20-08-2019)

06 D-skemaer: Forslag til driftsudvidelser (opdateret den 20-08-2019)

07 Tekniske korrektioner

08 Sektoropdelt budget 2020-23

09 Budgetforudsætninger*

10 Takster

11 Anlægsplan

12 Status på beslutninger vedtaget i budget 2019-22

13 Baggrundsnotater og analyser

 

*Afventer helt eller delvist økonomiaftalen mellem KL og regeringen

 Materiale fra borgermøde/dialogmøde om budget 2020 - 2023

Der har den 20. august 2019 været afholdt borgermøde/dialogmøde om budget 2020 på Wiedergården.

Du kan se materialet fra kommunaldirektør Kenneth Kristensens powerpoint-præsentation nedenfor.

Materiale fra borgermøde/dialogmøde (link til pdf)

Høringssvar

Herunder finder du de indgåede høringssvar, som Dragør Kommune har modtaget efter høringsperiodens udløb. Høringssvar fremsendes pr. mail til dragoer@dragoer.dk

Modtagede høringssvar

Høringssvar budget 2020-2023

Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.

For sent modtagede høringssvar

Hørringssvar budget 2020-2023 fra bestyrelsen i Nordstrandensvuggestue (pdf åbner i nyt vindue)

Høringssvar budget 2020-2023 Nordstrandensvuggestue og dagplejens personale (pdf åbner i nyt vindue)