Skip navigationen

Høringsmateriale til budget 2021-2024

Følgende side er links til høringsmateriale for budget 2021-2024

Høringsmateriale

 Herunder findes høringsmaterialet til budgetmappe 2021-2024. NB: Da der ikke indgår en tidsplan for budgetseminaret og heller ikke nogen forslag om anlægsprojekter, er faneblad 1 tidsplan og faneblad 4 forslag til anlægsinvesteringer ikke medtaget nedenfor.

Materialet findes i oversigten nedenfor.

 

02 Budgetvurdering

03 Resultatopgørelse

05 R-skemaer: Forslag til råderum

06 D-skemaer: Forslag til driftsudvidelser

07 Tekniske korrektioner

08 Sektoropdelt budget 2021-24

09 Budgetforudsætninger

10 Takster

11 Anlægsplan

12 Status på beslutninger vedtaget i budget 2020-2023

13 Baggrundsnotater og analyser

 

Høringsperiode - frist fredag den 28. august, kl. 10.00

 

Høringsperioden løber i 14 dage fra fredag den 14. august 2020 til fredag den 28. august 2020, kl 10.00.

Fremsendte høringssvar, der ønskes forelagt for Kommunalbestyrelsen, skal fremsendes inden høringsfristen fredag d. 28. august, kl. 10.00 og skal fremsendes til:

dragoer@dragoer.dk

 

Høringssvar

Herunder finder du de indgåede høringssvar, som Dragør Kommune har modtaget inden høringsperiodens udløb.

Indkomne høringssvar

Høringssvar budget 2021-20234

Du kan navigere i svarene ved at klikke på det enkelte høringssvar i indholdsfortegnelsen. så kommer du direkte til høringssvaret. Eller du kan scrolle op og ned i siden af dokumentet.