Skip navigationen

Lån til ejendomsskat (grundskyld)

Her kan du læse om, hvordan du låner til ejendomsskatten. Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat til parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed eller fritidshus.

Hvem kan låne?

For at få lånet skal du eller din ægtefælle

. have fast bopæl i landet

. have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt socialpension, delpension eller modtage efterløn

Det skal bemærkes der kun kan gives lån til en ejendom.

 

Skadesløsbrev

Lånet kræver, at der er friværdi i ejendommen, så kommunen kan tinglyse et skadesløsbrev.

Renter

Renten for 2021 for indefrosne ejendomsskatter udgør 0,47 %. I forbindelse med indfrielse af hele lånet gives nu et fradrag for renter – tilskrevet efter den 1. januar 2011 – som et nedslag i rentetilskrivningen. Nedslaget gives tilsvarende den skatteværdi, der gælder for øvrige rentefradrag. Oplysning om kommende års rente vil forsat blive meddelt kommunen af Indenrigsministeriet. Fremtidig rentetilskrivning gælder hele hovedstol – således også for lån ydet før den 1. januar 2011.

Renten for 2022 for indefrosne ejendomsskatter udgør 0,48 %

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning til lån til betaling af ejendomsskatter pr 1. juli 2022 skal være kommunen i hænde senest 12. april 2022.

 

Flere oplysninger

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte økonomiafdelingen på telefon 32 89 01 43.

 

Kontakt

Økonomi og Indkøb

Du kan sende en sikker mail til Økonomi og Indkøb
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.