Skip navigationen

Økonomisk politik

Den økonomiske politik fastsætter de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn.

Økonomisk politik 2015-18

Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende økonomiske tilsyn. Politikken indeholder en række principper og hensigtserklæringer for de centrale økonomiske styringsparametre så som driftsresultat, kassebeholdning, gæld, og låntagning m.v. Den økonomiske politik gælder for budgetåret 2015 samt overslagsårene 2016, 2017, 2018.

Fastlægger målene for de kommende år

Med denne økonomiske politik fastlægger Kommunalbestyrelsen de mål, som Dragør kommune vil lægge til grund for de kommende års budgetlægning og anvende i styringen af kommunens løbende drift. Den økonomiske politik skal bidrage til det økonomiske grundlag, så Dragør Kommunalbestyrelse kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set i et flerårigt perspektiv.

Kommunalbestyrelsens økonomiske mål

Det er Kommunalbestyrelsens målsætning:

  • Der skal være overskud på den ordinære drift
  • Kassebeholdningen skal ligge med et gennemsnit for perioden på ca. 80 mio. kr.
  • Regnskabet må ikke udvise et underskud i forhold til det oprindelige budgetlagte
  • Det skal som minimum afsættes midler til anlægsinvesteringer, der er tilstrækkelige til at vedligeholde kommunens kapitalapparat.
  • Godkendt i kommunalbestyrelsen
  • Denne politik afløser Økonomisk Politik 2011-14. Politikken er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

Læs Dragør Kommunes Økonomiske Politik 2015-18 (PDF-fil, 104 kb) i fuld tekst.

 

Kontakt

Økonomi og Indkøb

Du kan sende en mail til Økonomi og Indkøb
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.