Skip navigationen

Opkrævningen

Opkrævningsenheden varetager al opkrævning af krav for Dragør Kommune.

Opkrævningen udsender regninger og girokort på nedenstående krav. Hvis du er tilmeldt e-boks, bliver dine regninger sendt dertil.

  • Daginstitutionsbetaling
  • Ejendomsskat
  • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
  • For meget udbetalt boligstøtte
  • For meget udbetalt sygedagpenge
  • For meget udbetalt pensionstillæg
  • Boligindskudslån
  • Øvrige kommunale regninger

Gebyrer ved for sen indbetaling

Gebyret udgør 250,- kr. pr. rykkerskrivelse.

Renter

Med hjemmel i forskellige love kan der beregnes renter ved for sen betaling af krav hvor der er udpantningsret.

I Dragør kommune beregnes der i 2020 renter på: 

  1. Ejendomsskat / Forbrugsafgifter med 1,0 % pr. påbegyndt måned.
  2. Lån til betaling af ejendomsskat med 0,69 %.

Klager over renter og gebyrer indgives til Kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Økonomiafdelingen

Du kan sende en mail til Økonomiafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.