Skip navigationen

Administrativ organisation

Kommunaldirektøren og de to direktører udgør tilsammen direktionen. Det enkelte område har et varierende antal afdelingschefer, der sammen med direktørerne udgør områdets chefgruppe.

 • Kenneth Kristensen

  Kommunaldirektør
 • Mette Jeppesen

  Direktør - Plan og Teknik/Sundhed og Omsorg
 • Jesper Tangbæk

  Direktør - Børn og Social

Chefer

Chefkredsen består af cheferne på fagområderne. 

 • Søren Mortensen

  Stabschef - Borgmestersekretariat, It og Personale
 • Thyra Pallesen

  Afdelingschef - Sundhed og Omsorg
 • Morten Højberg Vestergaard

  Økonomichef
 • Karina Møller

  Afdelingschef - Skole og Kultur
 • Jesper Horn Larsen

  Afdelingschef - Plan og Teknik
 • Janne Gundersen

  Afdelingschef - Børn og Pædagogik
 • Flemming Bøchmann Andersen

  Afdelingschef - Borger og Social