Skip navigationen

Administrativ organisation

Kommunaldirektøren og de to direktører udgør tilsammen direktionen. Administrationen består desuden af fire overordnede centre samt afdelingerne Økonomi og Indkøb og It og Support.

 • Henrik Harder

  Kommunaldirektør
  Referencedirektør for Økonomi og Indkøb samt Center for Politik, Service og Social
 • Asger Villemoes Nielsen

  Direktør
  Referencedirektør for It og Support samt Team Digitalisering og Center for Børn, Skole og Kultur
 • Mads Leth-Petersen

  Direktør
  Referencedirektør for Center for Plan, Teknik og Erhverv samt Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Chefer

Administrationen er organiseret i en centerstruktur.

 • Amalie Sommer-Madsen

  Centerchef for Politik, Service og Social
 • Rasmus Johnsen

  Centerchef for Børn, Skole og Kultur
 • Jesper Horn Larsen

  Centerchef for Plan, Teknik og Erhverv
 • Vacant

  Centerchef for Sundhed, Pleje og Rehabilitering