Skip navigationen

Administrativ organisation

Kommunaldirektøren og de to direktører udgør tilsammen direktionen. Administrationen består desuden af fire overordnede centre samt afdelingerne Økonomi og Indkøb og It og Support.

 • Vakant

  Kommunaldirektør
 • Mads Leth-Petersen

  Konstitueret kommunaldirektør
  Referencedirektør for Økonomi og Indkøb samt Center for Plan, Teknik og Erhverv
 • Asger Villemoes Nielsen

  Direktør
  Referencedirektør for It og Support samt Team Digitalisering, Center for Børn, Skole og Kultur, Center for Politik, Service og Social samt Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Chefer

Administrationen er organiseret i en centerstruktur.