Skip navigationen

Delaftaler og retningslinjer

De områder, der skal samarbejdes om, er nærmere beskrevet i 6 delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Rammerne for samarbejdet er fastsat i Generelle retningslinjer for delegation og Forretningsgang for klagebehandling.

Kontakt

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat, IT og Personale
dragoer@dragoer.dk