Skip navigationen

Delaftaler og retningslinjer

De områder, der skal samarbejdes om, er nærmere beskrevet i 8 delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Rammerne for samarbejdet er fastsat i Generelle retningslinjer for delegation og Forretningsgang for klagebehandling.

Hjemtagelse af opgaver

Pr. 1. september 2021 varetager Dragør Kommune selv følgende opgaver:

På genoptræningsområdet gælder det vedligeholdende træning og genoptræning efter tab af færdigheder under servicelovens § 86. Det vil sige vedligeholdende træning og genoptræning til borgere, som har oplevet et nyligt funktionstab uden forudgående hospitalsindlæggelse.

På hjælpemiddelområdet gælder det opgaven under servicelovens §§112-114 og 116. Det vil sige både kropsbårne hjælpemidler som fx støttestrømper, genbrugshjælpemidler, som fx rollatorer, og støtte til en handicapbil.

På socialområdet for voksne gælder det særligt opgaver under servicelovens § 82, – for eksempel støtte og rådgivning til personer, der har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

På området for specialundervisning gælder det visitation af elever til specialundervisning uden for kommunen. Desuden får Dragør Kommune også opgaven med at servicere familier, dagtilbud og skoler med Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR).

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.