Skip navigationen

Delaftaler og retningslinjer

De områder, der skal samarbejdes om, er nærmere beskrevet i 8 delaftaler med tilhørende betalingsaftaler. Rammerne for samarbejdet er fastsat i Generelle retningslinjer for delegation og Forretningsgang for klagebehandling.

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.