Gå til hovedindhold

Dagtilbud 0-6 år

Ind- og udmeldelse af dagtilbud

Dagtilbud

Børn

Familie

Her kan du læse om reglerne for opskrivning og udmeldelse af daginstitution og dagpleje - og logge på Digital Pladsanvisning.

Daginstitutioner

Dagtilbud

Børn

Familie

Her kan du se, hvilke daginstitutioner der er i Dragør Kommune.

Takster for børnepasning

Dagtilbud

Børn

Familie

Her kan du se, hvor meget en plads i daginstitution koster.

Lukkedage

Dagtilbud

Børn

Familie

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at alle institutioner på 0-6 årsområdet og SFO'er i Dragør Kommune holder lukket på de samme faste årlige tilbagevendende dage.

30 timers deltidsplads ved barselsorlov

Dagtilbud

Børn

Familie

Du kan ansøge om en deltidsplads på 30 timer ugentligt, hvis du afholder barsels- og forældreorlov i en sammenhængende periode.

Kombinationstilbud

Dagtilbud

Børn

Familie

Arbejder du uden for dagtilbuddets åbningstid, kan du søge om et kombinationstilbud og få dit barn passet om morgenen, aftenen, natten eller weekenden af en privat børnepasser.

Frit valg over kommunegrænser

Dagtilbud

Børn

Familie

Du har mulighed for at vælge en daginstitutionsplads i en anden kommune.

Privat pasning

Dagtilbud

Børn

Familie

Privat pasning er en alternativ mulighed for dig som forælder til at vælge anden pasning end de kommunale- eller selvejende dagtilbud.

Økonomisk friplads

Dagtilbud

Børn

Familie

Du kan få hjælp til at betale dit barns daginstitution, hvis din husstandsindkomst er lavere end 583.700 kr. årligt. Du kan læse mere om reglerne og ansøge om tilskuddet her på siden.

Kvalitetsrapporter og læreplaner

Dagtilbud

Børn

Familie

Her kan du finde kvalitets- og kontrolrapporter, børnemiljøvurderinger samt pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne i Dragør Kommune.