Gå til hovedindhold

Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysning handler om de frie folkeoplysende virksomheder og bygger på fællesskab og de enkeltes initiativtageres idégrundlag.

Indhold

  Folkeoplysning spænder fra idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger og aftenskoler.

  Ønsker du/I at oprette en forening og få den godkendt som en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven, skal du/I indsende en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Vedlagt ansøgningen skal være foreningens vedtægter.

  En forening kan enten tilbyde:

  • Folkeoplysende voksenundervisning
  • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget.

  For at en forening kan blive godkendt som folkeoplysende forening og opnå tilskud fra Dragør Kommune, eller få anvist lokaler, skal foreningen bl.a.:

  • Have en vedtægt
  • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed
  • Have en bestyrelse
  • Mm

  Ansøg om at blive en folkeoplysende forening

  For yderligere information om, hvordan man bliver godkendt som folkeoplysende forening:

  Se retningslinjer - Godkendelse af folkeoplysende forening

  Alle frivillige foreninger skal fra 1. juli 2006 have et CVR-nummer + NemKonto.

  CVR-nummeret benyttes som identifikation af foreningen og alle tilskudsudbetalinger vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet. Uden disse kan der fra årsskiftet ikke udbetales tilskud.

  Hvem udsteder CVR-nummer?

  CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og koster intet.
  Det er muligt at lade sig registrere online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal anvendes digital signatur, men den behøver ikke være tilknyttet foreningen.

  Sådan gør I

  • Bestilling af digital signatur sker på Nets.
  • Herefter kan I registrere Jeres forening på www.virk.dk
  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver besked om Jeres CVR-nummer. Det sker både via mail og som skriftlig bekræftelse.
  • I kontakter Jeres pengeinstitut, og beder dem indberette Jeres foreningskonto som en NemKonto.
  • I opgiver CVR-nummer til Dragør Kommune.

  Et par gode råd

  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert år bede om bekræfte på, at foreningen stadig er aktiv. Dette sker via en mail, så det er vigtigt at registrere mailadresser, der rent faktisk er i brug. Registrer gerne flere, så i er sikker på at modtage mailen.
  • Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked.
  • Inden I beder pengeinstituttet om at indberette NemKonto, så spørg til deres gebyrpolitik. En forening har oplevet, at den som udgangspunkt skulle betale gebyr, da banken opfattede foreningen som erhvervsdrivende. Dette gebyr blev efterfølgende fjernet. Bliver I pålagt gebyr, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og oprettelse af NemKonto er et lovkrav.

  Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Medlemstilskuddet gives til alle aktive medlemmer under 25 år pr. 31. december i det foregående regnskabsår.

  Ansøgning

  Ansøgning om medlemstilskud indsendes inden den 1. april

  Søg om medlemstilskud

  Dragør Kommune yder lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Lokaletilskud ydes med 65 % af de afholdte driftsudgifter.

  Ansøgning

  Ansøgning om lokaletilskud indsendes inden 1.december 2021

  Søg om lokaletilskud

  Ansøg om lokaletilskud udbetalt aconto hvert kvartal

  Det er muligt for foreninger at ansøge om, at lokaletilskuddet udbetales aconto hvert kvartal.

  Ønsker foreningen dette, skal der ansøges om det senest den 1. januar i det pågældende år.

  Til grundlag for beregning af aconto tilskuddet anvendes de faktiske afholdte driftsudgifter i det foregående år.

  Den 1. december 2021 skal foreningen indsende deres faktiske afholdte driftsudgifter, og der beregnes om foreningen har lokaletilskud til gode eller har fået udbetalt for meget udbetalt, som skal tilbagebetales.

  Søg om lokaletilskud udbetalt aconto hvert kvartal

  Tilskud til særlige formål

  Foreninger har her muligheden for at ansøge om tilskud til større materielanskaffelser, større reparationsudgifter, inventar til foreningens lokaler, maskiner, redskaber og udstyr til brug for foreningens aktiviteter.

  Der gives ikke tilskud til Pc’er, digitalt kamera, kopimaskine, forbrugsmaterialer og adm. omkostninger.

  Foreningen skal medfinansiere mindst 25 %. Dokumentation for indhentede tilbud eller allerede afholdte udgifter skal vedlægges ansøgningen.

  Ansøgning

  Ansøgningsfrist for tilskud til særlige formål er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

  Søg om  tilskud til særlige formål

  Tilskud til leder-/træner-/instruktøruddannelse

  Foreninger har her muligheden for at søge om tilskud til afholdte udgifter for leder-/træner- /instruktøruddannelse.

  Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift, dog maks. 2.800 pr. kursus/person.

  Rejseudgifter refunderes med 100 % af billigste offentlige befordring.

  Ansøgning

  Ansøgningsfrist er den 1. april, 1. september og 15. november, hvor Folkeoplysningsudvalget herefter behandler indkomne ansøgninger på det førstkommende møde.

  Dokumentation for kursusudgifter skal vedlægges ansøgningen.

  Søg om tilskud til leder- /træner- /instruktøruddannelse

  Godkendt folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning, har mulighed for at få tilskud. Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen jf. folkeoplysningslovens kapitel 4, samt tilskud til lokaler, eller anvises offentlige lokaler.

  Ansøgning

  Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår indsendes senest den 1. oktober året før.

  Ansøg om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

  Afregning af tilskud

  Senest den 1. april indsender den enkelte voksenundervisningsforening regnskabsoplysninger for det seneste kalenderår på lokale regnskabsskemaer samt erklæring om indhentet børneattest til Center for Børn, Skole og Kultur:

  Regnskabsskema for tilskud til voksenundervisning (excel)

  Erklæring om indhentet børneattest


  Her kan du få et samlet overblik over regler for de forskellige tilskud.

  Læs kommunens regler for tilskud

  Sidst opdateret: 9. august 2022

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Telefon: 32 89 01 00

  Send sikker post til Center for Børn, Skole og Kultur (MitID)