Gå til hovedindhold
Foreninger
Frivillige

Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysning handler om de frie folkeoplysende virksomheder og bygger på fællesskab og de enkeltes initiativtageres idégrundlag.

Indhold

  Folkeoplysning spænder fra idrætsforeninger, politiske foreninger, religiøse foreninger og aftenskoler.

  Ønsker du/I at oprette en forening og få den godkendt som en folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven, skal du/I indsende en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Vedlagt ansøgningen skal være foreningens vedtægter.

  En forening kan enten tilbyde:

  • Folkeoplysende voksenundervisning
  • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget.

  For at en forening kan blive godkendt som folkeoplysende forening og opnå tilskud fra Dragør Kommune, eller få anvist lokaler, skal foreningen bl.a.:

  • Have en vedtægt
  • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed
  • Have en bestyrelse
  • Mm

  Ansøg om at blive en folkeoplysende forening

  For yderligere information om, hvordan man bliver godkendt som folkeoplysende forening:

  Se retningslinjer - Godkendelse af folkeoplysende forening

  Alle frivillige foreninger skal fra 1. juli 2006 have et CVR-nummer + NemKonto.

  CVR-nummeret benyttes som identifikation af foreningen og alle tilskudsudbetalinger vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet. Uden disse kan der fra årsskiftet ikke udbetales tilskud.

  Hvem udsteder CVR-nummer?

  CVR-nummer fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og koster intet.
  Det er muligt at lade sig registrere online hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal anvendes digital signatur, men den behøver ikke være tilknyttet foreningen.

  Sådan gør I

  • Bestilling af digital signatur sker på Nets.
  • Herefter kan I registrere Jeres forening på www.virk.dk
  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver besked om Jeres CVR-nummer. Det sker både via mail og som skriftlig bekræftelse.
  • I kontakter Jeres pengeinstitut, og beder dem indberette Jeres foreningskonto som en NemKonto.
  • I opgiver CVR-nummer til Dragør Kommune.

  Et par gode råd

  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert år bede om bekræfte på, at foreningen stadig er aktiv. Dette sker via en mail, så det er vigtigt at registrere mailadresser, der rent faktisk er i brug. Registrer gerne flere, så i er sikker på at modtage mailen.
  • Modtager I tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal de ligeledes have besked.
  • Inden I beder pengeinstituttet om at indberette NemKonto, så spørg til deres gebyrpolitik. En forening har oplevet, at den som udgangspunkt skulle betale gebyr, da banken opfattede foreningen som erhvervsdrivende. Dette gebyr blev efterfølgende fjernet. Bliver I pålagt gebyr, så gør opmærksom på, at der er tale om en frivillig forening, og oprettelse af NemKonto er et lovkrav.

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Foreningernes kontaktperson

  Center for Borger, Kultur og Social

  Telefon: 32 89 03 52

  Send Digital Post til Center for Borger, Kultur og Social