Gå til hovedindhold
Familie

Pasning af nærtstående

Nærtstående til personer med handicap eller alvorlig sygdom kan ansættes til pasning.

Indhold

  En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet, kan ansættes af kommunen hvis følgende betingelser er opfyldt.

  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet
  • Kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

  Ansættelsesperioden kan højst være 6 måneder. Personen ansættes af den kommune, hvor den nærtstående bor. Personen har ret til orlov fra sin arbejdsgiver.

  Vil du søge om ansættelse til pasning af nærtstående skal du kontakte Visitationen.

  Links

  Kontakt

  Visitationen

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Visitationen har telefontid på hverdage 8.15-12.00

  Telefon: 32 89 02 09

  Send Digital Post til Visitationen