Gå til hovedindhold

Dragør Kommune og klimaet

I Dragør Kommune arbejder vi for at påvirke klimaet mindst muligt og for at forberede os bedst muligt på kommende klimaændringer.

Indhold

  Vi arbejder på at forberede de fysiske forhold i kommunen til de klimaændringer, der kan komme i fremtiden. Vi arbejder altså med klimaet på to fronter:

  • forebyggelse af kommunens påvirkninger af klimaet 
  • forebyggelse af klimaets påvirkninger på kommunen.

  Dragør Kommune har i 2010 indgået en Klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening hvor Dragør Kommune forpligter sig til at reducere CO2-udslippet med 3 % hvert år frem til 2020.

  Se klimaaftale

  Vi udarbejder hvert år en klimahandlingsplan 2010-2020 med et grønt regnskab for kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Det grønne regnskab for 2019 viser, at CO2 udledningen er reduceret med gennemsnitlig 3,1 % pr. år siden 2010. Reduktionen ligger over målsætningen på 3 %, der er aftalt med Danmarks Naturfredningsforening. Vi udarbejder hvert år en klimahandlingsplan 2010-2020 med et grønt regnskab for kommunens egen virksomhed: bygninger, vejbelysning og kørsel. Det grønne regnskab for 2019 viser, at CO2 udledningen er reduceret med gennemsnitlig 3,1 % pr. år siden 2010. Reduktionen ligger over målsætningen på 3 %, der er aftalt med Danmarks Naturfredningsforening.

  Se klimahandlingsplan 2010-2020

  Dragør Kommune har udarbejdet en lokal klimastrategi, der indeholder forslag til forbedringer, som den enkelte borger eller kommunen kan gøre for at forebygge klimaændringer, og forslag til hvordan vi kan tilpasse os de lokale konsekvenser ved klimaforandringer.

  Se Dragør Kommunes klimastrategi

  At forebygge handler om at nedbringe CO2-udledningen og ressourceforbruget. At tilpasse handler om at indrette kommunen til klimaforandringerne, såsom flere voldsomme regnbyger, flere storme og højere vandstand i havene.

  I 2010 vandt Dragør Kommune arkitekturprisen for at indarbejde klimatilpasning i kommuneplan 2009.

  Områderne langs Køge Bugt og Sydamager er udpeget som særligt oversvømmelsestruede i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige kortlægning har Dragør Kommune, i lighed med øvrige ”risiko-kommuner”, udarbejdet Risikostyringsplan 2021 med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år. Kortlægning og tiltag beskrives i overensstemmelse med Dragør Kommunes Klimatilpasningsplan.

  Se risikostyringsplan 2021

  Se Dragør Kommunes Klimatilpasningsplan

  Sidst opdateret: 9. august 2022

  Links

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send sikker post til Center for Plan, Teknik og Erhverv (MitID)