Gå til hovedindhold
Trafik og Veje

Vejrenovering

Hvert år udvælges en række veje til renovering.

Indhold

  Baggrunden for denne udvælgelse er en objektiv tilstandsvurdering, som foretages for Dragør Kommune af Vejdirektoratet. Dette udgør det årlige hovedeftersyn. På baggrund af den aktuelle tilstand og den trafikale betydning af vejene udvælges de strækninger, som skal renoveres.

  Renoveringen vil ofte ske i tre overordnede arbejdsgange

  • først oprettes kantstene, borter og fortove
  • derefter udføres en oplapning af vejen
  • endelig lægges et slidlag

  Typisk vil det samlede arbejde blive fordelt over ca. 12 måneder, således at oplapning og slidlag udføres ca. ét år efter at opretning er fundet sted. Der kan forekomme betydelige afvigelser.

  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vejingeniøren i Center for Plan, Teknik og Erhverv.

  Kontakt

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Plan, Teknik og Erhverv