Gå til hovedindhold
Pleje og aflastning

Hjemmepleje

Du kan få hjemmepleje, hvis du på grund af en vedvarende eller midlertidig lidelse eller svækkelse ikke kan klare dig selv. Hjemmepleje er gratis.

Indhold

  Personlig pleje (herunder hjælp til at blive vasket, toiletbesøg og hjælp til servering af mad)

  • Indkøbsordning
  • Rengøring
  • Tøjvask

  Kontakt Visitationen.

  Efter henvendelsen modtager du skriftlig besked om et visitationsbesøg.

  Hjemmeplejen på Sundhedscenter Wiedergården.

  Wiedergården 2

  Telefon: 32 53 73 76

  Telefontid Mandag til fredag klokken 07.30-10.00 og igen klokken 13.00-15.00. Lørdag og søndag klokken 07.30-08.00 og igen klokken 13.30-14.30.

  Når du har fået bevilget hjemmehjælp, kan du selv vælge den leverandør, der skal udføre den. Se nedenfor, hvilke leverandører, der er godkendt til at levere hjælp i Dragør Kommune.

  Betingelser for at du kan vælge en privat leverandør

  Du skal være visiteret til hjemmehjælp for at kunne vælge en privat leverandør. Hvis du ønsker at skifte fra en leverandør til en anden kan det ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

  Valg af leverandør

  Visitator har en leverandørliste med ved visitationsbesøget, hvorfra du kan vælge, om du ønsker hjælpen leveret af Dragør Kommunes hjemmepleje eller et godkendt privat firma.

  Uanset hvilken leverandør du vælger, skal du skriftligt give tilladelse til at leverandøren får de nødvendige oplysninger om dig.

  Godkendte leverandører

  Indkøbsordning

  Egebjerg Købmandsgård, tlf: 70 25 88 88, hjemmeside: egebjergkobmandsgaard.dk

  Supermarkedet Intervare, tlf: 70 27 72 33, hjemmeside: https://intervare.dk/

  Hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp)

  Dragør Pleje Omsorg, tlf: 71 99 83 82, mail: info@dragoerplejeomsorg.dk

  Kontakt

  Ved valg af privat leverandør skal du kontakte Visitationen.

  Dragør Kommune yder hjælp i hjemmet til borgere, som har brug for hjælp til personlig pleje og en række andre opgaver.

  Hjælpen ydes med udgangspunkt i, at:

  • du selv udfører de opgaver, du kan klare
  • du får den hjælp, du har behov for, så du kan være tryg i dit hjem

  Aftale om hjælp

  Når vi har modtaget din henvendelse, vil du modtage et brev eller en opringning med tilbud om besøg i dit hjem. Her vil du og en visitator sammen vurdere, hvilken hjælp der er behov for, samt hvor ofte du skal have hjælp.

  Du kan generelt få hjælp til opgaver, som du ikke selv kan udføre og hvor din familie eller andre ikke kan hjælpe. Den bevilgede hjælp skrives i en afgørelse, som sendes til dig. Hjælpen vil blive revurderet efter behov.

  Hvad kan hjælpen omfatte?

  Den bevilgede hjælp gives til konkrete opgaver. Herunder kan du se eksempler på opgaver:

  Personlig pleje

  • at komme ind/ud af seng
  • at blive vasket
  • toiletbesøg
  • af- og påklædning
  • barbering, hårvask og tandbørstning

  Mad

  • Hjælp til at lave morgenmad og smøre brød til aftensmad.

  Indkøbsordning

  Indkøbsordning ydes altid af et privat firma, som har kontrakt med Dragør Kommune.

  Hvis du har brug for det, kan du få hjælp til at bestille varer hos indkøbsfirmaet.

  Indkøbsfirmaet kan hjælpe med at stille køle- og frostvarer på plads, hvis du ikke selv kan.

  Der ydes ikke hjælp til afhentning af medicin. Apoteket bringer medicin ud mod betaling.

  Rengøring og tøjvask

  Kan for eksempel være til:

  • støvsugning, vask af gulv og tørre støv af i stue og gang, soveværelse, køkken/bryggers og bad/toilet
  • at skifte sengetøj
  • at vaske tøj i hjemmets vaskemaskine eller vaskeri i ejendommen. Der kan som udgangspunkt vaskes tøj i hjemmet svarende til 2 maskiner. Hvis du ikke har vaskemaskine/vaskeri, afhentes dit vasketøj af et privat vaskerifirma mod en delvis egenbetaling.
   Der gøres rent svarende til en to-værelses lejlighed på 65 kvm.

  I det omfang det er muligt, skal du selv deltage i de praktiske gøremål. Den tid, hjælperen bruger på tøjvask er en del af tiden til rengøring. Får du hjælp til rengøring, kommer hjælperen ca. hver 3. uge.

  Fleksibel hjemmehjælp

  Du kan aftale med hjælperen fra gang til gang, hvis du hellere vil have gjort noget andet end det planlagte, fx have gjort rent et andet sted. Det er hjælperens vurdering, om det kan lade sig gøre.

  Hjælpen omfatter ikke

  Der ydes ikke hjælp til:

  • rengøring, tøjvask og indkøb, hvis du har en rask ægtefælle
  • hovedrengøring
  • vinduespudsning
  • tøjvask på offentligt vaskeri
  • opvask og oprydning efter gæster
  • at rulle og stryge duge, sengetøj og undertøj
  • at reparere tøj, undtagen småting som at sy en knap i
  • havearbejde
  • at pudse sølvtøj, messing- og kobbertøj
  • flyttehjælp og rengøring ved flytning
  • rengøring efter håndværkere
  • pasning af husdyr
  • at klippe tånegle

  Ændringer i den aftalte hjælp

  Hjælperen kommer i hjemmet på det aftalte tidspunkt plus/minus ca. en time. Ved ændringer, ud over dette tidsrum, ringes besked til dig samme dag inden klokken 8.

  Ved mangel på personale kan hjælp til rengøring blive flyttet. Tidspunktet for hjælp til personlig pleje og mad kan variere lidt.

  Erstatningshjælp

  Er hjælp til rengøring blevet flyttet, bliver du inden for 7 dage tilbudt erstatningshjælp på et andet tidspunkt. Erstatningshjælpen leveres ofte af en anden end den faste hjælper.

  Fast kontaktperson

  Du vil få tilknyttet faste kontaktpersoner. Vi tilstræber, at du får besøg af så få forskellige hjælpere som muligt i dit hjem. Hvis du får hjælp flere gange i døgnet, vil det dog være nødvendigt, at der kommer forskellige hjælpere. Det samme er tilfældet når dine faste kontaktpersoner har fridag, ferie eller bliver syge. Hjælpen kommer fortrinsvis fra gruppen i det område, hvor du bor. Elever under uddannelse kan også yde hjælpen hos dig.

  Dit hjem er hjælpernes arbejdsplads

  Når du modtager hjælp i hjemmet er dit hjem en arbejdsplads for personalet. Vi vil derfor vurdere om arbejdsmiljøet er forsvarligt. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at møblere om og/eller installere hjælpemidler, både for din skyld, men også for hjælpernes sikkerhed.
  Hjælpemidler kan være plejeseng, toiletstol, lift mv.

  Rengøringsredskaber og -midler

  Hjemmets rengøringsredskaber skal være i orden for at vi kan levere hjælpen. Det betyder, at der skal være et gulvmoppesæt med teleskopstang, klude, samt en støvsuger med teleskoprør, som gør det muligt at foretage rengøring hensigtsmæssigt. Rengøringsmidlerne skal være miljømærkede.

  Følgende rengøringsmidler anbefales i hjemmet:

  • opvaskemiddel
  • universalrengøringsmiddel
  • wc-rens

  Hjælperne må ikke bruge sæbespåner, rensemidler i pulverform, klorholdige midler, salmiakspiritus, eddikesyre og lign., da disse kan give komplikationer i lungerne.

  Elektriske installationer

  Dine elektriske installationer og apparater skal være i orden, så de kan anvendes uden at være til fare for din hjælper.

  Ris og ros

  Har du ros eller ris til den kommunale hjemmehjælp, kan du tale med hjælperen eller teamlederen i Sundhedscentret Wiedergården. Ring på telefon 32 89 02 76 så hjælper vi dig videre…

  Forventninger til dig:

  • Hjemme til aftalt tid
   Hjælpen ydes kun mens du er til stede. Hjælperne skal derfor have besked, hvis du ikke er hjemme til aftalt tid. Kan du ikke selv låse op, skal du sørge for nøgle til hjælperen.
  • Låst dør
   Kommer hjælperen til en låst dør, og der ikke bliver svaret, skal døren åbnes af hensyn til din sikkerhed. Det vil ske i samarbejde med politi og låsesmed. Det er dig, der betaler omkostningerne til låsesmed.
  • Gensidig respekt
   Hjælperen kommer i hjemmet som en hjælp og skal først og fremmest samarbejde med dig. Ligesom personalet udviser hjælpsomhed, forventer de også at blive mødt med hjælpsomhed af dig og dine pårørende.
  • Rygning
   Er du ryger, er det af hensyn til hjælperen, ikke tilladt at du ryger, mens hjælperen er i dit hjem
  • Gaver og spiritus
   Hjælperne må ikke modtage gaver eller nyde spiritus i hjemmet.

  Tavshedspligt

  Hjælperen har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger fra et hjem til et andet.

  Hvad koster hjælpen?

  Hjemmehjælp er gratis for dig.

  Forsikring

  Hvis hjælperen kommer til at slå noget i stykker i dit hjem, vil det evt. blive erstattet.

  Klager

  Der kan klages over kommunens afgørelse om hjælp i hjemmet. Visitationen behandler klager om hjemmehjælp, hvis du ikke får medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen (klagevejledning fremgår af din afgørelse).

  Hvis du ønsker at klage over hjælpens udførelse, skal du starte med at klage til teamlederen for det hjemmehjælpsteam du er tilknyttet.

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Visitationen

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Visitationen har telefontid på hverdage 8.15-12.00

  Telefon: 32 89 02 09

  Send Digital Post til Visitationen