Gå til hovedindhold
By
Bolig

By- og bygningsbevaring

Dragør er især kendt for sine bevaringsområder Dragør gamle bydel og havneområdet, samt Store Magleby landsby.

Indhold

  På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du slå op, om dit hus er bevaringsværdigt eller fredet: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm 

  I Dragør er der ikke udarbejdet såkaldte SAVE-registreringer med angivelse af et tal for de bevaringsværdige bygninger. Men en tommelfingerregel er, at når bygningen er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan eller i kommuneplanen, betyder det, at den har en høj bevaringsværdi (1-4) og at der gælder særlige krav ved ønske om ydre forandringer, som man bl.a. kan læse om i de forskellige lokalplaner.

  I Kommuneplan 2022 er der udarbejdet en liste over adresser med bevaringsværdige bygninger i Dragør Kommune. Listen starter på side 143 i kommuneplanen. 

  Bevaringsværdige bygninger i Dragør:

  I Dragør gamle by er alle bygninger inden for lokalplan 3 (Kongevejen) og lokalplan 25 (Dragør Gamle By) og dertil er en stor del af bebyggelsen i St. Magleby (lokalplan 42) udpeget som bevaringsværdige.

  Derudover er følgende bygninger foreløbig udpeget som bevaringsværdige:

  Lokalplan 48  
  -    Dragør Stationsplads 1-5, Dragør Postkontor, 2791 Dragør.

  Lokalplan 54
  -    Øresunds Allé 16, Fyrtårnet, 2791 Dragør

  Lokalplan 70 
  -    Barkekedlen (garntjæringsanlæg) ved Stejlepladsen, 2791 Dragør
  -    Bebyggelsesstrukturen for Skurbyen 1-50, 2791 Dragør
  -    Fiskerøgeriet og tilstødende bebyggelse, Gammel Havn 2-8, 2791 Dragør

  Byplanvedtægt 7 
  -    Strandlinien 1a (Dragør Sejlklubs klubhus på Nordre Mole), 2791 Dragør 
  -    Gammel Havn 15 (toiletbygning ved havnesmedje), 2791 Dragør

  Lokalplan 71 (og Kommuneplantillæg 2013)
  -    Skriverengen 2-18, 2791 Dragør 

  Byplanvedtægt 4, område V (og Kommuneplantillæg 2013)
  -    Hvidtjørnen 2-56, 2791 Dragør 

  Lokalplan 76 (og kommuneplantillæg 1 til kommuneplan 2022)
  -    Drogdensvej 43 (hovedbygningen), 2791 Dragør

  Lokalplan 78
  -    ”Kolerahuset” / Nordre Smedje, ”Tolderhuset” og ”Greisens Pakhus”/Dragør Sejlklub

  Den velbevarede Dragør gamle bydel er karakteristisk ved sin helt særlige byplan og en enkel og ensartet byggeskik.

  Bevaringsindsatsen har som formål at sikre det historiske bymiljø og den lokale byggeskik ”fra helhed til detalje”, samtidig med, at byen og dens huse fortsat kan udgøre rammen om et moderne byliv.

  St. Magleby landsby har bevaret sin placering i det åbne land og sin landsbykarakter med hensyn til bygninger og grønne træk.

  Bevaringsarbejdet har som formål at sikre disse træk, samtidig med at landsbyen fortsat kan rumme såvel boliger, de oprindelige jordbrugserhverv og andre serviceerhverv.

  Mål og retningslinjer for bevaringsarbejdet kan ses i Kommuneplan 2022.

  Plan og Tekniks planafdeling hjælper med rådgivning i spørgsmål om byggearbejder i bevaringsområderne, og gerne ved dialog før projektet er udarbejdet.

  Dragør Bevaringsnævn

  Dragør Bevaringsnævn, som er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. med tilknytning til bevaringsarbejdet for Dragør gamle bydel, havneområdet samt øvrig byzone.

  Formand: Martin Hans Borg

  St. Magleby Bevaringsfond

  Store Magleby Bevaringsfond, som er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. samt ejere af ejendomme i St. Magleby, har St. Magleby landsby og øvrig landzone som sit virksomhedsområde.

  Formand: Else Lykke Madsen

  Tilladelser til enhver form for bygningsændringer på fredede bygninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

  Dragør Bevaringslager indsamler, opbevarer og formidler bevaringsværdige bygningsdele og -materialer til genanvendelse i lokalområdet.
  Bevaringslageret har til huse på Amagermuseets ejendom ”Fadersminde”, Ndr. Kinkelgade 16 i St. Magleby.

  Henvendelse kan ske til Beboerforeningen for Dragør gamle bydel v/Niels Andersen, mail: niels@schottandersen.dk eller Hans Krebs Ovesen, mail: krebsovesen100@gmail.com.

  Trætjære til behandling af bræddebeklædninger og bindingsværk mv. kan efter aftale afhentes på Dragør Bevaringslager.

  Kalk i bedste kvalitet til facadebehandling af bevaringsværdig bebyggelse og anden traditionel bebyggelse, kan købes for 400,00 kr. for 25 kg, gul okker kan ligeledes købes for 75,00 kr. for ½ kg. hos kommunens Vej- og Gartnerafdeling, Ndr. Dragørvej 160, tlf. 32 89 15 80.

  Kalkvejledning er påtrykt kalkspanden og i øvrigt beskrevet i Lokalplan 25.

  Den særlige lyse "Dragørgule" farve opnås ved tilsætning af pigmentet "gul okker".

  Links

  Kontakt

  Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Ansøgninger om fondstilskud til byggearbejder og renoveringer mv., der sikrer eller forbedrer bygningernes bevaringsværdi, kan sendes til Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat.

  Alle ansøgninger skal indeholde følgende: Budget for projekt og fotos af bygning. Derudover skal der fremsendes en kortfattet beskrivelse, om hvad der konkret skal laves, samt hvordan bevaringsværdierne tilgodeses jf. lokalplanen.

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til sekretariatet (MitID)