Gå til hovedindhold
By
Bolig

By- og bygningsbevaring

Dragør er især kendt for sine bevaringsområder Dragør gamle bydel og havneområdet, samt Store Magleby landsby.

Indhold

  Den velbevarede Dragør gamle bydel er karakteristisk ved sin helt særlige byplan og en enkel og ensartet byggeskik.

  Bevaringsindsatsen har som formål at sikre det historiske bymiljø og den lokale byggeskik ”fra helhed til detalje”, samtidig med, at byen og dens huse fortsat kan udgøre rammen om et moderne byliv.

  St. Magleby landsby har bevaret sin placering i det åbne land og sin landsbykarakter med hensyn til bygninger og grønne træk.

  Bevaringsarbejdet har som formål at sikre disse træk, samtidig med at landsbyen fortsat kan rumme såvel boliger, de oprindelige jordbrugserhverv og andre serviceerhverv.

  Mål og retningslinjer for bevaringsarbejdet kan ses i Kommuneplan 2022.

  Plan og Tekniks planafdeling hjælper med rådgivning i spørgsmål om byggearbejder i bevaringsområderne, og gerne ved dialog før projektet er udarbejdet.

  Dragør Bevaringsnævn

  Dragør Bevaringsnævn, som er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. med tilknytning til bevaringsarbejdet for Dragør gamle bydel, havneområdet samt øvrig byzone.

  Formand: Martin Hans Borg

  St. Magleby Bevaringsfond

  Store Magleby Bevaringsfond, som er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. samt ejere af ejendomme i St. Magleby, har St. Magleby landsby og øvrig landzone som sit virksomhedsområde.

  Formand: Else Lykke Madsen

  Tilladelser til enhver form for bygningsændringer på fredede bygninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

  Dragør Bevaringslager indsamler, opbevarer og formidler bevaringsværdige bygningsdele og -materialer til genanvendelse i lokalområdet.
  Bevaringslageret har til huse på Amagermuseets ejendom ”Fadersminde”, Ndr. Kinkelgade 16 i St. Magleby.

  Henvendelse kan ske til Beboerforeningen for Dragør gamle bydel v/Niels Andersen, mail: niels@schottandersen.dk eller Hans Krebs Ovesen, mail: krebsovesen100@gmail.com.

  Trætjære til behandling af bræddebeklædninger og bindingsværk mv. kan efter aftale afhentes på Dragør Bevaringslager.

  Kalk i bedste kvalitet til facadebehandling af bevaringsværdig bebyggelse og anden traditionel bebyggelse, kan købes for 400,00 kr. for 25 kg, gul okker kan ligeledes købes for 75,00 kr. for ½ kg. hos kommunens Vej- og Gartnerafdeling, Ndr. Dragørvej 160, tlf. 32 89 15 80.

  Kalkvejledning er påtrykt kalkspanden og i øvrigt beskrevet i Lokalplan 25.

  Den særlige lyse "Dragørgule" farve opnås ved tilsætning af pigmentet "gul okker".

  Links

  Kontakt

  Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat

  Center for Plan, Teknik og Erhverv

  Ansøgninger om fondstilskud til byggearbejder og renoveringer mv., der sikrer eller forbedrer bygningernes bevaringsværdi, kan sendes til Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat.

  Alle ansøgninger skal indeholde følgende: Budget for projekt og fotos af bygning. Derudover skal der fremsendes en kortfattet beskrivelse, om hvad der konkret skal laves, samt hvordan bevaringsværdierne tilgodeses jf. lokalplanen.

  Næste frist for indsendelse af ansøgninger om fondstilskud er 16. februar 2024. Ansøgningerne vil blive behandlet i foråret 2024.

  Telefon: 32 89 03 20

  Send Digital Post til sekretariatet (MitID)