Gå til hovedindhold

Ind- og udmeldelse af dagtilbud

Her kan du læse om reglerne for opskrivning og udmeldelse af daginstitution og dagpleje - og logge på Digital Pladsanvisning.

Indhold

  Du skal logge på Digital Pladsanvisning med dit MitID for at få adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads og udmelde dit barn fra en institutionsplads.

  Digital Pladsanvisning

  Dit barn er garanteret en plads i en kommunal dagpleje eller kommunal institution efter tre måneder på ventelisten.

  Pasningsgarantien gælder ikke til en plads i en bestemt dagpleje eller daginstitution.

  Hvis du har ønsket en pasningsgarantiplads, men afviser tilbuddet, når dit barn tilbydes en plads, slettes dit barn fra pasningsgarantien, men kan bibeholde sin opskrivning til de øvrige ønsker, du har.

  Bemærk! Du skal skrive op til pasningsgaranti på Digital Pladsanvisning senest tre måneder inden din behovsdato, hvis du skal være sikker på at få tilbudt en plads.

  Du skal være opmærksom på, at den oplyste placering er et udtryk for placeringen nu og her.

  Der kan blandt andet komme ældre børn udefra ind på ventelisten samt ældre børn, som skal have plads i henhold til pasningsgarantien. Familier kan ændre deres barns behov for pasning fra passiv til aktiv, og der kan anvises plads af sociale eller pædagogiske årsager.

  Søskendebørn har fortrinsret til en plads i et dagtilbud, hvis søskende kan være indmeldt minimum tre måneder sammen.

  Vi kan tidligst planlægge pladserne 3 måneder, før de er ledige

  Det er vigtigt, at du overvejer familiens behov for pasning meget nøje, inden du skriver behovsdatoen.

  Når behovsdatoen nås, får du et tilbud om plads i et passende dagtilbud.

  Du kan forvente op til tre måneders ventetid, hvis du afviser et tilbud.

  Du kan forvente op til tre måneders ventetid ved:

  • udmeldelse af et institutionstilbud
  • ændringer i behovstidspunkt
  • afslag af relevant pladstilbud
  • ændring af institutionsønske

  hvis ændringen har eller får betydning for andre børn på ventelisten.

  Du har mulighed for at skrive dit barn op til en specifik plads. Barnet vil få tilbudt plads, når der er ledig kapacitet, og det har anciennitet til en plads.

  Du har også mulighed for at være skrevet op til en specifik plads og samtidig have en behovsdato jf. pasningsgarantien.

  Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud, har det også mulighed for at være skrevet op til en specifik daginstitution.

  Ønsker du fortsat, at dit barn skal stå på venteliste til en specifik plads, selv om du har accepteret andet tilbud, skal du ansøge igen via Digital Pladsanvisning, eller du kan tilføje det i notatfeltet. Hvis du ikke påfører noget i bemærkningsfeltet eller ansøger på ny, vil dine ønsker om institutionsplads blive slettet.

  Dit barn har mulighed for at blive stående på en venteliste til et andet specifik dagtilbud, selv om det allerede har fået plads jf. pasningsgarantien.

  Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud.

  Du skal melde dit barn ud via Digital Pladsanvisning. Du kan melde ud til den 15. i en måned eller den sidste dag i en måned.

  Digital Pladsanvisning

  Flytter dit barn til næste aldersrelevante institutionstype, fx fra vuggestue til børnehave, skal du ikke melde ud.

  Udmeldelse sker automatisk ved overflytning.

  Du bliver opkrævet forældrebetaling månedsvis forud.

  Er dit barn indmeldt i en 0-6 års institution bliver taksten ændret fra vuggestuetakst til børnehavetakst, når barnet fylder 2 år og 11 måneder. Bliver dit flyttet tidligere, skal det have tilbudt vuggestuens forplejning.

  Har dit barn søskende i kommunens dagtilbud har det fortrinsret på ventelisten til plads i samme dagtilbud.

  For at du kan benytte dig af søskendekriteriet, er det en forudsætning, at børnene skal være indmeldt minimum tre måneder sammen, og der skal være en ledig plads i dagtilbuddet.

  Der kan i perioder lukkes for ventelisten for børn bosat i andre kommuner, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes for børn bosat i Dragør Kommune.

  Er du kommende borger i Dragør Kommune, kan du skrive dit barn op ved at sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur med dokumentation i form af købskontrakt, køberbevis eller lejekontrakt for bolig i kommunen.

  Du kan se, om ventelisten er lukket på ventelistelukning.dk.

  Digital Pladsanvisning

  Klagemuligheder

  Klager du over en tildelt daginstitutionsplads, uden at få medhold, kan afgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Ikke medhold i klage

  Har du ikke fået medhold i forbindelse med anden klage rettet mod pladsanvisningen, fremgår dine klagemuligheder af den afgørelse du har modtaget.

  Sidst opdateret: 3. maj 2023

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Center for Børn, Skole og Kultur

  Åbningstider

  Mandag - tirsdag: 10-12
  Onsdag: Lukket
  Torsdag: 12-16.30
  Fredag: 10-12

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Pladsanvisningen