Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn
Familie

Ind- og udmeldelse af dagtilbud

Her kan du læse om reglerne for opskrivning og udmeldelse af daginstitution og dagpleje - og logge på Digital Pladsanvisning.

Indhold

  Du skal logge på Digital Pladsanvisning for at skrive dit barn op til en plads i dagtilbud. 

  Du kan have op til tre ønsker, som du skal prioritere i rækkefølge. 

  Dit barn skal være skrevet på ventelisten tre måneder før behovsdatoen for at være garanteret en plads. Se punkt om pasningsgaranti

  For at få anciennitet fra fødselsdatoen, skal du skrive dit barn på op til en plads, inden barnet fylder fire måneder. Skriver du dit barn op efter, barnet er fyldt fire måneder, vil dit barn få anciennitet fra ansøgningsdatoen. 

  Er du tilflytter til kommunen får dit barn efter fire måneder på ventelisten anciennitet fra fødselstidspunktet, indtil det tidspunkt vil ancienniteten være ansøgningsdatoen.

   

   

  Digital Pladsanvisning

  Dit barn er garanteret en plads i en kommunal dagpleje eller kommunal institution efter tre måneder på ventelisten.

  Pasningsgarantien gælder ikke til en plads i en bestemt dagpleje eller daginstitution.

  Hvis du har ønsket en pasningsgarantiplads, men afviser tilbuddet, når dit barn tilbydes en plads, slettes dit barn fra ventelisten, og du skal ansøge igen via Digital Pladsanvisning. Dit barn vil få ny anciennitet, som er ansøgningsdatoen

  Bemærk! Du skal skrive op til pasningsgaranti på Digital Pladsanvisning senest tre måneder inden din behovsdato, hvis du skal være sikker på at få tilbudt en plads.

  Du skal være opmærksom på, at den oplyste placering er et udtryk for placeringen nu og her.

  Der kan blandt andet komme ældre børn udefra ind på ventelisten samt ældre børn, som skal have plads i henhold til pasningsgarantien. Familier kan ændre deres barns behov for pasning fra passiv til aktiv, og der kan anvises plads af sociale eller pædagogiske årsager.

  Søskendebørn har fortrinsret til en plads i et dagtilbud, hvis søskende kan være indmeldt minimum tre måneder sammen.

   

  Du har mulighed for at skrive dit barn op til en specifik plads. Barnet vil få tilbudt plads, når der er ledig kapacitet, og barnet har anciennitet til en plads.

  Du har også mulighed for at være skrevet op til en specifik plads og samtidig have en behovsdato jf. pasningsgarantien.

  Er dit barn allerede indmeldt i et dagtilbud, har det også mulighed for at være skrevet op til en specifik daginstitution.

  Ønsker du fortsat, at dit barn skal stå på venteliste til en specifik plads, selv om du har accepteret andet tilbud, skal du ansøge igen via Digital Pladsanvisning. Dit barn vil få ny anciennitet, som er ansøgningsdatoen.

   

   

  Der er en måneds opsigelsesvarsel i alle kommunens dagtilbud.

  Du skal melde dit barn ud via Digital Pladsanvisning. Du kan melde ud til den 15. i en måned eller den sidste dag i en måned.

  Digital Pladsanvisning

  Flytter dit barn til næste aldersrelevante institutionstype, fx fra vuggestue til børnehave, skal du ikke melde ud.

  Udmeldelse sker automatisk ved overflytning.

  Du bliver opkrævet forældrebetaling månedsvis forud.

  Er dit barn indmeldt i en 0-5 års institution bliver taksten ændret fra vuggestuetakst til børnehavetakst, når barnet fylder 2 år og 11 måneder. Bliver dit flyttet tidligere, skal det have tilbudt vuggestuens forplejning.

  Ændring pr. 1. august 2024:

  Det er besluttet at ændre børnehavealderen fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måneder år gældende fra den 1. august 2024.

  Det betyder, at børn der er født fra den 1. august 2021 og frem, skal i børnehave den 1. i måneden, efter de bliver 3 år.

  Det vil sige, at indtil den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år, vil taksten for en plads i 0-5 års institution være vuggestuetakst.

  Har dit barn søskende i kommunens dagtilbud har det fortrinsret på ventelisten til plads i samme dagtilbud.

  For at du kan benytte dig af søskendekriteriet, er det en forudsætning, at børnene skal være indmeldt minimum tre måneder sammen, og der skal være en ledig plads i dagtilbuddet.

  Der kan i perioder lukkes for ventelisten for børn bosat i andre kommuner, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes for børn bosat i Dragør Kommune.

  Er du kommende borger i Dragør Kommune, kan du skrive dit barn op ved at sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur med dokumentation i form af købskontrakt, køberbevis eller lejekontrakt for bolig i kommunen.

  Du kan se, om ventelisten er lukket på ventelistelukning.dk.

  Digital Pladsanvisning

  Klagemuligheder

  Klager du over en tildelt daginstitutionsplads, uden at få medhold, kan afgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Ikke medhold i klage

  Har du ikke fået medhold i forbindelse med anden klage rettet mod pladsanvisningen, fremgår dine klagemuligheder af den afgørelse du har modtaget.