Gå til hovedindhold
Familie
Børn
Unge

Bekymring for trivsel og udvikling

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns/ungs udvikling og sundhed eller tænker, at barnet/den unge kan have brug for støtte.

Indhold

  Hvis du har et akut problem, der vedrører børn og unge uden for rådhusets åbningstid, så kan du kontakte Københavns Politi. Politiet guider dig videre til Den Sociale Døgnvagt.

  Kontakt

  Københavns Politi
  33 14 14 48

  Børn i mistrivsel

  Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

  Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for 6 hverdage sende en kvittering på underretningen.

  Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

  Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

  Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

  Du kan:

  • gøre det digitalt
  • udfylde en blanket
  • skrive et brev eller en e-mail
  • ringe
  • møde frem osv.

  Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

  Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

  Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

  I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

  Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

  Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

  03.05.2024 14.06

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Børn, Skole og Familie

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Børn, Skole og Familie