Gå til hovedindhold

Råd og nævn

Alle råd og nævn

Råd og nævn

Oversigt over råd og nævn, hvor kommunalbestyrelsen er repræsenteret eller har udpeget repræsentanter. Nogle af nævnene afgør enkeltsager, mens andre er rådgivende.

Grønt råd

Råd og nævn

Klima og miljø

Vand og natur

Grønt Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere i Tårnby og Dragør, interessegrupper, politikere og administration om miljøspørgsmål.

Grundlisteudvalg

Råd og nævn

Det er ikke kun dommere med en juridisk uddannelse, der dømmer i straffesager. Ifølge grundloven skal almindelige borgere også være med som dommere. 

Folkeoplysningsudvalget

Udvalg

Skole og Uddannelse

Foreninger

Folkeoplysningsudvalget sikrer rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Institutionssamrådet

Råd og nævn

Dagtilbud

Institutionssamrådet er et særligt udvalg, der er nedsat i Dragør Kommune. Formålet med udvalget er at understøtte dialogen mellem det politiske niveau og forældre- og ledelsesrepræsentanter fra daginstitutionsområdet.

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Råd og nævn

Kystbeskyttelse

Vand og natur

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag.

Ekspropriationskommissionen

Råd og nævn

Bolig

Ekspropriations- og taksationskommissioner efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven).

Fredningsnævnet for København

Råd og nævn

Bolig

Vand og natur

Fredningsnævnet behandler fredningssager og træffer afgørelse om, hvorvidt en fredning skal gennemføres.