Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn
Familie

Takster for børnepasning

Her kan du se, hvor meget en plads i daginstitution koster.

Indhold

  Taksterne opkræves over 12 måneder

  Takster 2024

  3.219 kr.

  Taksten for kommunal dagpleje er i henhold til reglerne om et sundt frokostmåltid i dagtilbudsloven inkl. forplejning.

  3.911 kr.

  1.008 kr. 

  1.778 kr.

  1.771 kr.

  571 kr. 

  2.394 kr.

  1.088 kr.

  Der ydes søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud eller SFO efter dagtilbudslovens § 43.

  Du skal betale fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.

  Du kan ikke få søskenderabat til private SFO'er samt klubtilbud.

  København

  • 5.441 kr. for barn i dagpleje
  • 3.800 kr. for barn i vuggestue
  • 3.146 kr. for barn i børnehave
  • 1.771 kr. for barn i SFO
  • 479 kr. for barn i fritidsklub

  Frokosttakst vuggestue: 689 kr. om måneden
  Frokosttakst børnehave:  777 kr. om måneden

  Tårnby

  • 3.582 kr. for barn i dagpleje
  • 4.611 kr. for barn i vuggestue
  • 2.956 kr. for barn i børnehave
  • 1.771 kr. for barn i SFO

  Tårnby Kommune har p.t. børnehaver som har en frokostordning. Taksten for 2024 er 860 kr.

  Frederiksberg

  • 6.677 kr. for barn i dagpleje
  • 3.503 kr. for barn i vuggestue
  • 2.270 kr. for barn i børnehave

  Frokosttakst vuggestue: 698 kr. om måneden
  Frokosttakst børnehave: 698 kr. om måneden

  Links

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Center for Børn, Skole og Familie

  Åbningstider

  Mandag - onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16.30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00 (tast 1)

  Send Digital Post til Pladsanvisningen