Gå til hovedindhold

Klima og miljø

Dragør Kommune og klimaet

Klima og miljø

Vand og natur

I Dragør Kommune arbejder vi for at påvirke klimaet mindst muligt og for at forberede os bedst muligt på kommende klimaændringer.

Jordvarmeanlæg

Klima og miljø

Hvis du vil etableret et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse.

Ukrudt uden kemikalier

Klima og miljø

I kommunerne bor vi oven på vores eget drikkevand. Undersøgelser har vist rester af ukrudtsmidler i grundvandet, men vandkvaliteten overholder kvalitetskravene.

Naturpleje- og naturbeskyttelse

Klima og miljø

Ændret afgræsning og hegning på Hvidtjørnsarealet og strandengene.

Miljøtilsynsplan

Klima og miljø

Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Grønt regnskab

Klima og miljø

Dragør Kommune blev klimakommune i 2010.

Forurenet jord

Klima og miljø

Er din grund forurenet? Eller vil du vide om den er det? Her kan du også se, hvordan du anmelder forurenet jord.

Brændeovne

Klima og miljø

Brændeovne giver CO2-neutral energi. Vi kan dermed få opvarmet vores boliger uden at bidrage til klimaforandringer. Men brændeovne forurener desværre luften – korrekt fyring kan begrænse denne forurening. Her kan du finde information om regler for handel med brændeovne og lignende fyringsanlæg

Forurening

Klima og miljø

Her kan du læse om regler og krav i forbindelse med forurening. Ved akut forurening (ulykke) kontakt 112.