Gå til hovedindhold

Klima og miljø

Anmeld at du sløjfer din olietank

Når du tager din olietank ud af drift, skal den sløjfes.

Varmepumpe

Klima og miljø

På denne side har vi samlet gode råd om varmepumper, som forhåbentlig kan hjælpe, inden du investerer i en varmepumpe. Varmepumper er forskellige, og den bedste model eller type afhænger af bl.a. dit behov, dit varmeforbrug og din nuværende varmekilde.

Varmepumpe illustration

Solcelleanlæg

Klima og miljø

Ønsker du dig solceller? Du har som grundejer ansvaret for at overholde de gældende regler, når du vil opsætte solceller eller solfangere. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om din ejendom eksempelvis er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt, naturbeskyttelsesloven, fredninger eller tinglyste servitutter.

Dragør Kommune og klimaet

Klima og miljø

Vand og natur

I Dragør Kommune arbejder vi for at påvirke klimaet mindst muligt og for at forberede os bedst muligt på kommende klimaændringer.

Jordvarmeanlæg

Klima og miljø

Hvis du vil etableret et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse.

Ukrudt uden kemikalier

Klima og miljø

I kommunerne bor vi oven på vores eget drikkevand. Undersøgelser har vist rester af ukrudtsmidler i grundvandet, men vandkvaliteten overholder kvalitetskravene.

Naturpleje- og naturbeskyttelse

Klima og miljø

Ændret afgræsning og hegning på Hvidtjørnsarealet og strandengene.

Miljøtilsynsplan

Klima og miljø

Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.