Gå til hovedindhold
Sundhed Børn
Familie
Børn

Skolesundhedsplejen i Dragør Kommune

Alle skoler har en sundhedsplejerske tilknyttet, som tilbyder undersøgelser, sundhedssamtaler og undervisning af elever på forskellige klassetrin.

Indhold

  Sundhedsplejens opgave er at fremme skolebarnets sundhed ved:

  • at styrke det enkelte barn til at træffe sunde valg.
  • at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom.
  • at være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, i skolen og fritiden.
  • at opdage manglende trivsel og tale med forældre herom.
  • at samarbejde tværfagligt, om nødvendigt henvise til andre instanser.

  I Sundhedsplejen arbejder vi ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger og skal indhente samtykke fra forældrene forud for undersøgelsen. Vi bruger Aula som kommunikationsplatform.

  Sundhedsplejersken tilbyder også sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolens lærer og pædagoger. Det kan fx være:

  • Håndhygiejne.
  • Undervisning i sund kost.
  • Pubertets undervisning.
  • Prævention- seksuel sundhed.
  • Screening for lus. Læs eventuelt mere om lus og behandlingen af dem på sst.dk (Sundhedsstyrelsen)

  Og andet, som er aktuelt i tiden, skolen eller for årgangen.

  Sundhedsplejerskerne arbejder tværfagligt med klassens lærere og er en del af skolens ressourceteam. Ressourceteamet består af repræsentanter fra skolens ledelse, lærere, psykolog og en sagsbehandler som mødes og drøfter problemstillinger, som kan opstå for enkelte børn eller klasser. Forud for hvert møde i ressourceteamet indhentes tilladelse fra forældrene, til at drøfte hvert enkelt barn.

  Hvis du ønsker at kontakte sundhedsplejersken på skolen, er du altid velkommen.

  Sundhedsplejerskens tilbud til elever og forældre på de forskellige klassetrin:

  0. klasse

  • Motorisk screening i samarbejde med fysioterapeut
   Indskolingsundersøgelse- og samtale med forældre
   Synsprøve, høreprøve, farvesyn, højde og vægt.

  1. klasse

  • Højde og vægt på alle elever.

  4. klasse

  • Individuelle- eller gruppesamtaler om sundhed og trivsel
   Synsprøve, højde og vægt.

  7. klasse

  • Individuelle samtaler - Synsprøve, højde og vægt.

  8. klasse

  • Udskolingsundersøgelse og samtale med hver enkelt elev.

  På alle klassetrin ses børn, hvor der er yderligere behov for yderligere samtale eller undersøgelser.

  Kontakt

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

  Telefontid:
  Mandag-onsdag: 10-14
  Torsdag: 10-16:30
  Fredag: 10-13

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering