Gå til hovedindhold

Høringer/Afgørelser

63 resultater

Ny affaldsplan inkl. miljøvurdering i høring

27. sep. 2022

Høringer

I forbindelse med den nye affaldsordning i Dragør Kommune, er det et krav at denne følges af en affaldsplan og dertil miljøvurdering. Affaldsplanen fungerer som et pejlemærke for håndteringen af affald i Dragør Kommune, gennem en 12 årig periode. Fortæl os hvad du mener, og om der er noget vi mangler! Send os dit høringssvar i perioden d. 27. september 2022 til 22. november 2022.

Udvidelse af hestehold og hestepension til etablering af et ny staldanlæg på ejendommen Ndr Dragørvej 12

19. sep. 2022

Høringer

Tilladelser og Bevillinger

Tårnby Kommune har den 19. september 2022 meddelt tillæg til § 16b tilladelse til udvidelse og etablering af et ekstra staldanlæg på ejendommen på ejendommen Ndr. Dragørvej 12, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til husdyrbruglovens § 16b. Klagefrist 17. oktober 2022.

Ny dagtilbudspolitik i høring

15. sep. 2022

Høringer

Dagtilbud

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet, at der skal formuleres en ny politik for dagtilbudsområdet i Dragør Kommune. Fortæl os hvad du synes! Send et høringssvar i perioden den 15. september til den 13. oktober 2022.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse samt om- og tilbygning af to bygninger på ejendommen Søndergade 5

05. sep. 2022

Høringer

Landzonetilladelser

Dragør Kommune har den 5. september 2022 meddelt landzonetilladelse til om- og tilbygning af to bygninger samt etablering af to boligenheder i hver bygning på ejendommen Søndergade 5, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 10. Klagefrist 2. oktober 2022.

Tilladelse til bade- og kajakbro ud for Gerdsvej 10B

31. aug. 2022

Afgørelser

Bade- og bådebro

Det er besluttet at tillade etablering af en op til 30 meter lang bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand (ud fra Gerdsvej 10B med landfæste på stranden). Det er muligt at klage over afgørelsen frem til den 22. september 2022.

Budgetmateriale 2023-26 i høring

12. aug. 2022

Høringer

Økonomi og Regnskab

Administrationens beregninger og forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget 2023-2026 er fredag den 12. august 2022 sendt offentlig høring. Tidsfrist for høringssvar er fredag den 26. august 2022 kl. 9.

Kommuneplan - Afgørelse om miljøvurdering

09. aug. 2022

Afgørelser

Klima og miljø

Kommuneudvikling

Efter en lovpligtig miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2022 er det vurderet, at kommuneplanforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Kommunalbestyrelsen i december 2021 afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af pligten til at gennemføre en miljøvurdering. Klagefrist 7. september 2022.

Ny lokalplan 78 for Madsens Krog

11. jul. 2022

Afgørelser

Kommuneudvikling

Den 30. juni 2022 vedtog en enig kommunalbestyrelse lokalplan 78 for Madsens Krog, Dragør Havn efter fire ugers offentlig høring. Klagefrist 10. august 2022.

Bade- og kajakbro ved Dragør Nordstrand

08. jun. 2022

Høringer

Bade- og bådebro

Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at anlægge en op til 30 m lang badebro ud fra Dragør Nordstrand med adgang fra Strandstien ved Gerdsvej 10b. Høringsfrist 6. juli 2022.

Landzonetilladelse til indretning af midlertidige flygtningeboliger på ejendommen Fælledvej 132

18. maj 2022

Høringer

Landzonetilladelser

Dragør Kommune har den 28. april 2022 meddelt landzonetilladelse til indretning af midlertidige flygtningeboliger i eksisterende bygninger på ejendommen Fælledvej 132, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Klagefrist 15. juni 2022.