Gå til hovedindhold

Høringer/Afgørelser

78 resultater

Afgørelse: Tilladelse til ændret anvendelse og ombygning

15. maj 2023

Høringer

Der er den 15. maj 2023 meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse samt ombygning af ejendommen Hovedgaden 36, 2791 Dragør, der har fået landzonetilladelse til at ombygge eksisterende bebyggelse og indrette fire boliger samt erhverv. Der er frist for klager den 11. juni 2023. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1.

Høring: Nyt regulativ for erhvervsaffald

17. apr. 2023

Høringer

Det nye regulativ for erhvervsaffald er nu i høring i fire uger. Det kan have betydning for dit erhverv, og vi vil rigtig gerne høre din mening. Frist for høring er mandag den 15. maj 2023.

Afgørelse: Tilladelse til blandt andet nyt drivhus

14. apr. 2023

Afgørelser

Landzonetilladelser

Der er den 14. april 2023 meddelt landzonetilladelse til opførelse af et nyt drivhus, garage og løsdriftsbygninger på ejendommen Fælledvej 311, 2791 Dragør. Der er frist for klage den 11. maj 2023.

Afgørelse: Tilladelse til nyt hus

14. apr. 2023

Afgørelser

Landzonetilladelser

Der er den 14. april 2023 meddelt landzonetilladelse til opførelse af et nyt hus på ejendommen Nordre Kinkelgade 21, 2791 Dragør. Der er frist for klage den 11. maj 2023.

Høring: Kom med forslag til udviklingen af nyt erhvervsområde

29. mar. 2023

Høringer

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. marts 2023 at igangsætte indkaldelse af ideer og forslag til udviklingen af et nyt erhvervsområde vest for A. P. Møllers Allé. Send dine ideer og forslag senest den 8. maj 2023.

Offentliggørelse: Ny lokalplan for Dragør Badehotel

15. mar. 2023

Afgørelser

Torsdag den 2. marts 2023 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse Kommuneplantillæg 1 til Dragør Kommuneplan 2022 samt Lokalplan 76 for udvidelsen af Dragør Badehotel. Klagefrist den 11. april 2023.

Afgørelse: Landzonetilladelse til etablering af bålhytte

24. jan. 2023

Afgørelser

Landzonetilladelser

Dragør Kommune har den 24. januar 2023 meddelt landzonetilladelse til etablering af en bålhytte på ejendommen Kalvebodvej 166, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Der er frist for klage den 20-02-2023.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligtigt renseanlæg i Københavns Lufthavne A/S

18. jan. 2023

Afgørelser

Klima og miljø

Enhed for Natur, Miljø og Klima har den 18. januar 2023 truffet afgørelse om at etablering af renseanlæg i Københavns Lufthavne A/S ikke er miljøvurderingspligtigt.