Gå til hovedindhold

Høringer/Afgørelser

72 resultater

Afgørelse: Landzonetilladelse til etablering af bålhytte

24. jan. 2023

Afgørelser

Landzonetilladelser

Dragør Kommune har den 24. januar 2023 meddelt landzonetilladelse til etablering af en bålhytte på ejendommen Kalvebodvej 166, 2791 Dragør. Tilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Der er frist for klage den 20-02-2023.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligtigt renseanlæg i Københavns Lufthavne A/S

18. jan. 2023

Afgørelser

Klima og miljø

Enhed for Natur, Miljø og Klima har den 18. januar 2023 truffet afgørelse om at etablering af renseanlæg i Københavns Lufthavne A/S ikke er miljøvurderingspligtigt.

Fornyet høring: Regler for støv, støj og vibrationer ved bygge- og anlægsaktiviteter samt varelevering

09. jan. 2023

Høringer

2023

Dragør Kommune skal have en ny forskrift for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg. Forskriften er i høring i fire uger med høringsfrist den 6. februar 2023.

gul og sort gravemaskine på brun grund

Tillæg til Miljøgodkendelse på Brandøvelsespladsen, Københavns Lufthavne A/S

23. dec. 2022

Afgørelser

2022

Tårnby Kommune har den 23. december 2022 meddelt tillægsgodkendelse til den gældende miljøgodkendelse til brandøvelsespladsen i Københavns Lufthavn

Varmeplan – afgørelse om miljøvurdering

22. dec. 2022

Høringer

2022

Efter en lovpligtig miljøscreening af forslag til Varmeplan for Dragør Kommune 2022 er det vurderet, at forslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Dragør Kommunalbestyrelse den 8. december 2022 afgjort, at varmeplanen ikke er omfattet af pligten til at gennemføre en miljøvurdering. Klagefrist er torsdag den 19. januar 2023.

Fornyet høring: Forslag til Lokalplan 76

06. dec. 2022

Høringer

Kommuneudvikling

2022

Dragør Kommunalbestyrelse har den 24. november 2022 besluttet at sende forslag til Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel i fornyet offentlig høring i mindst 4 uger, jf. planlovens § 24.

Dragør badehotel

Offentliggørelse: Kommuneplan 2022

30. nov. 2022

Høringer

Kommuneudvikling

Torsdag den 27. oktober 2022 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse en revideret kommuneplan. Kommuneplan 2022 er en samlet plan for alle kommunens arealer og et udtryk for mål og forventninger til kommunens fysiske udvikling de næste 12 år.

Udsnit af forside til Kommuneplan 2022

Forslag til varmeplan i høring

31. okt. 2022

Høringer

Alle kommuner i Danmark med gasforsynede områder skal i løbet af 2022 udarbejde og have godkendt varmeplaner. Varmeplanerne beskriver, hvilke fremtidige muligheder der er i den pågældende kommune, når rumopvarmning af bl.a. boliger og institutioner ikke længere kan ske med gas. Varmeplanen er altså ikke et konkret og bindende forslag til et fjernvarmeprojekt, men rammen om hensigten. Varmeplanen er derfor heller ingen garanti for, at der kommer fjernvarme til Dragør. I Dragør Kommune bliver ca. 70 % af vores bygninger opvarmet med gas i dag. Det er derfor meget aktuelt for Dragør.