Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater. I Danmark vælges 15 af de i alt 720 medlemmer. Der blev senest afholdt valg den 9. juni 2024.

Indhold

  Hvem kan stemme?

  Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark alle, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

  Endvidere vil udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, automatisk også være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

  Læs mere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside

  Generelt om valg til Europa-Parlamentet

  Danmark er medlem af EU og skal ved det kommende valg vælge 15 repræsentanter (medlemmer) til Europa-Parlamentet. Medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

  Det næste valg til Europa-Parlamentet afholdes den 9. juni 2024.

  Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

  Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i en af de øvrige EU-medlemsstater (kræver ansøgning)
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark (kræver ansøgning).

  Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

  Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme ved valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

  Følgende personer har ikke valgret ved valg til Europa-Parlamentet:
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

  Er du dansk statsborger, og bor du i et andet EU-land, kan du enten stemme til Europa-Parlamentsvalget i det land, du bor i, eller i Danmark. 

  Ansøgningen skal indgives eller sendes pr. mail til Københavns Kommunes Folkeregister.

  Hvornår skal du søge?

  Det er ikke en tidlig frist for at ansøge om at stemme til valget i Danmark. Afgørelsen gælder dog kun i 2 år. Du skal derfor ansøge om det forud for hvert valg, du vil stemme til i Danmark.

  Fristen for at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2024 er den 24. maj 2024. Du skal derfor søge i god tid, så Københavns Kommune kan nå at træffe en afgørelse senest fredag den 24. maj 2024. 

  Hvis du er optaget på folketingsvalglisten som udlandsdansker, kan du også stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. I denne situation behøver du derfor ikke at ansøge særskilt om at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

  Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land - herunder om folketingsvalglisten - på Idenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. 

  Hvis du er statsborger i et andet EU-land og bor i Danmark, kan du selv vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i det land, hvor du er statsborger.

  Du har også ret til at stille op til valget i Danmark. 

  Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: 

  Hvis du er optaget på valglisten i Danmark, men hellere vil stemme i dit hjemland, skal du bede kommunen om at slette dig fra valglisten. 

  Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men bliver afgjort af Folketinget.

  Hvis du vil klage over Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024, skal klagen være modtaget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest søndag den 16. juni 2024. 

  10.07.2024 12.55

  Skrevet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet