Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Kommunalvalg

For at stemme til kommunalvalget skal du have valgret.

Indhold

  Valg- og stemmeret til kommunalbestyrelsen har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og som herudover enten

  1. har dansk indfødsret,
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, jf. dog stk. 3 og 4,
  3. er statsborger i Island eller Norge, jf. dog stk. 3 og 4, eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen, jf. dog stk. 3 og 4.

  Følgende personer har ikke valgret:

  • en udlænding, hvis opholdstilladelse efter udlændingeloven er bortfaldet, men som ikke kan udsendes af landet,
  • en udlænding, der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse, men som ikke kan udsendes af landet,
  • en udlænding, der er udvist ved endelig dom,
  • en udlænding, der er udvist ved endelig afgørelse og
  • en udlænding, der ved registreringen i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet fra udlandet var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner,

  Umyndige personer, der er fyldt 18 år og i øvrigt opfylder de almindelige valgretsbetingelser, har også valgret til kommunalvalget.

  Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en suppleant.

  Medlemmer 2022-2025

  Kenneth Gøtterup (C)
  Borgmester
  Aghtsvej 14
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 82
  E-mail kennethg@dragoer.dk

  Jan Madsen (C)
  Søvej 40
  2791 Dragør
  Tlf. 51 22 04 15
  E-mail janm@dragoer.dk

  Nicolaj Bertel Riber (A)
  1. viceborgmester
  Krudttårnsvej 165, 1. th.
  2791 Dragør
  Tlf. 23 35 24 65
  E-mail nicolajr@dragoer.dk

  Ole H. Hansen (A)
  Strandjægervej 114
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 86
  E-mail oleh@dragoer.dk

  Helle Barth (V)
  2. viceborgmester
  D. B. Dirchsens Alle 46
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 76
  E-mail helleb@dragoer.dk

  Peter Læssøe (T)
  Strandjægervej 14
  2791 Dragør
  Tlf. 21 67 45 10
  E-mail peterl@dragoer.dk

  Flemming Blønd (L)
  Hvidtjørnen 14
  2791 Dragør
  Tlf. 20 56 33 89
  E-mail flemmingb@dragoer.dk

  Stedfortrædere

  Theis Guldbech (C)
  Peter Petersens Alle 19
  2791 Dragør
  Tlf. 51 19 84 66
  E-mail theisg@dragoer.dk

  Mia Tang (C)
  Poppelvej 57
  2791 Dragør
  Tlf. 20 55 61 71
  E-mail miat@dragoer.dk

  Lisbeth Dam Larsen (M)
  Batterivej 7
  2791 Dragør
  Tlf. 23 37 81 59
  E-mail lisbethla@dragoer.dk

  Trine Søe (C)
  Køjevænget 46
  2791 Dragør
  Tlf. 51 22 34 65
  E-mail trinesoe@dragoer.dk

  Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  Strandbakken 22
  2791 Dragør
  Tlf. 51 21 52 78
  E-mail henrikkn@dragoer.dk

  Annette Nyvang (T)
  D B Dirchsens Alle 109
  2791 Dragør
  Tlf. 28 25 92 82
  E-mail annetteny@dragoer.dk

  Ann Harnek (T)
  Søndre Røsevej 24
  2791 Dragør
  Tlf. 26 28 60 22
  E-mail annh@dragoer.dk

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

  Valgkortet er dit stemmebevis.

  Hvis du har stemmeret, vil du inden valget automatisk få tilsendt et valgkort, som du skal medbringe på valgdagen.

  Dit valgkort er personligt, og er påført dit navn og adresse samt dit nummer på valglisten. Desuden finder du tid og sted for afstemningen.

  På valgkortet står også et bordnummer - da Dragør Kommune har indført elektroniske valglister, kan du benytte alle afstemningsborde på dit valgsted, og ikke kun det angivne bordnummer.

  Har du ikke fået et valgkort?

  Hvis du ikke har modtaget dit valgkort inden valget eller glemmer du dit valgkort på valgdagen, kan du stadig stemme. Du skal blot møde op på dit valgsted på valgdagen med legitimation, eks. dit sundhedskort, pas eller kørekort.