Gå til hovedindhold
Familie
Børn
Unge

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Her kan du finde relevant information, hvis dit barn har behov for specialundervisning eller anden støtte i forbindelse med sin udvikling.

Indhold

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en uafhængig rådgivning, hvor forældre, lærere og pædagoger i kommunen kan henvende sig for råd og vejledning vedrørende børn fra 0-18 år.

  PPR kan tilbyde råd og vejledning, hvis dit barn eksempelvis:

  • Ikke trives i skole eller dagtilbud
  • Er forsinket i son motoriske, sproglige og kognitive udvikling
  • Har faglige vanskeligheder
  • Har adfærds-, kontakt og trivselsvanskeligheder i skole- eller dagtilbud
  • Har tale-, høre- og sprog vanskeligheder

  Har dit barn behov for støtte til sprog-, tale- eller hørevanskeligheder, støtte i sin motoriske udvikling eller mistrivsel i skole eller dagtilbud, kan du henvende dig til dit barns sundhedsplejerske, læge, dagpleje, daginstitution, skole eller direkte til os.

  Hvis dit barn har behov for specialundervisning, kan du henvende dig til lederen på dit barns skole.

  Kontakt

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  PPR kan kontaktes direkte på rådhuset i Dragør - eller på telefon og sikker post:

  Telefon: 32 89 01 00

  Send Digital Post til PPR (MitID)