Gå til hovedindhold
Råd og nævn
Pleje og aflastning

Ældrerådet

Her kan du læse om ældrerådet, medlemmer, vedtægter og forretningsorden.

Indhold

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2024

   

  2023 

   

   

   

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  Ældrerådet vælges for 4 år ad gangen. I Dragør består Ældrerådet af fem medlemmer.

  Hvad laver et ældreråd?

  Som høringspart rådgiver ældrerådet kommunen, når der skal tages beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan for eksempel handle om kvaliteten i hjemmeplejen, forholdene på plejehjem, madservice, byggeri af ældreboliger, kulturelle tilbud, kollektiv trafik og ældrevenlige byrum. Ældrerådet kan også selv komme med forslag til nye initiativer, men altid ud fra et ældreperspektiv.

  Ældrerådet har f.eks. i denne valgperiode medvirket til, at der lokalt er dannet en forening til etablering af seniorbofællesskaber.

  Ældrerådet behandler ikke personsager, men rådet er altid interesseret i at høre fra borgere, der har spørgsmål eller kendskab til problemer, der har principiel eller generel interesse. Ældrerådet lytter til kommunens ældre borgere og arbejder for, at jeres ønsker og problemer bliver kendt af kommunalpolitikerne og forvaltningen.

  Dragør Kommune står for udgifterne til Ældrerådet og stiller lokale og sekretariat til rådighed.

  Medlemmer af Ældrerådet

  Arne Kindler

  Arne Kindler

  Formand
  Tlf. 24 85 70 38
  E-mail arne.kindler@gmail.com

  Wiebke Zickert

  Næstformand
  Tlf. 30 24 93 19
  E-mail wiebkezickert@gmail.com

  Leif Ingersholm

  Leif Ingersholm

  Medlem
  Tlf. 20 60 99 11
  E-mail leif@ingersholm.dk

  Manon Tholstrup

  Medlem
  Tlf. 26 81 81 91
  E-mail manontholstrup@hotmail.com

  Reneé Schwaner

  Medlem
  Tlf. 26 24 89 50
  E-mail renee.schwaner@gmail.com

  Jytte Kirsten Zaar

  Stedfortræder

   

  Arne Mosegaard

  Stedfortræder

   

  Nils Riber Høj

  Stedfortræder

   

   

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

  Kontakt

  Ældrerådet

  E-mail: info@aeldreraadetdragoer.dk Databeskyttelse: Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

  ældrerådetdragør.dk