Gå til hovedindhold

Kommunalbestyrelse

Vederlag til kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelse

Politik

Hvert år opgøres det, hvor meget kommunalbestyrelsens medlemmer har fået i vederlag det foregående år.

Dagsordner og referater

Kommunalbestyrelse

Udvalg

Politik

Du kan følge med i kommunalbestyrelsens og udvalgenes arbejde via deres dagsordener og mødereferater.

Web-tv fra kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelse

Politik

Du har mulighed for at se web-tv fra møderne i kommunalbestyrelsen – både direkte som live-stream samtidig med, at mødet foregår, og efterfølgende som web-tv, når du har tid og lyst.

Politisk mødekalender

Udvalg

Kommunalbestyrelse

Politik

Hvert år planlægges møderækken for Dragør Kommunes udvalg og kommunalbestyrelse. Udvalgsmøderne er lukkede, kommunalbestyrelsesmøderne er åbne og begynder kl. 19.00.

Udvalgenes opgaver

Udvalg

Politik

Vi har samlet oplysninger om de politiske udvalg, herunder hvilke medlemmer, der sidder i udvalgene, og hvilke opgaver de har ansvaret for.

Konstituering 2022-2025

Politik

Efter hvert kommunalbestyrelsesvalg, afholdes der et konstituerende møde, hvor den nye kommunalbestyrelse konstituerer sig.

Delegationsplan

Kommunalbestyrelse

Politik

Delegationsplanen er kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetence. Delegationsplan for Dragør Kommune beskriver, hvordan kommunalbestyrelsen har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelse, stående udvalg og det administrative niveau.

Forretningsorden

Kommunalbestyrelse

Politik

Forretningsordenen er kommunalbestyrelsens "spilleregler". Forretningsordenen vedtages af kommunalbestyrelsen og indeholder blandt andet reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsens møder skal afvikles.