Gå til hovedindhold
Kommunalbestyrelse
Politik

Delegationsplan

Delegationsplanen er kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetence. Delegationsplan for Dragør Kommune beskriver, hvordan kommunalbestyrelsen har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelse, stående udvalg og det administrative niveau.

Indhold

  Delegering af kommunalbestyrelsens beslutninger

  Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Dragør Kommune og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. I praksis vil det dog være umuligt, hvis kommunalbestyrelsen skulle træffe afgørelse i hver eneste sag, som behandles af kommunen.

  Kommunalbestyrelsen har derfor delegeret noget af beslutningskompetencen til Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

  • En delegationsplan skitserer arbejdsdelingen mellem kommunalbestyrelse, udvalg og administration.
  • Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes af kommunen. Det ville være for omfattende, hvis samtlige beslutningsområder skulle medtages
  • Delegationsplanen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som kan give politikere og medarbejdere et overblik sagsgange og beslutningskompetencen inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder
  • Delegationsplanen vil løbende blive ajourført i takt med, at ny lovgivning kommer til eller bliver ændret
  • Den seneste delegationsplan blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. november 2019.