Gå til hovedindhold
Valg
Politik

Folketingsvalg

For at stemme til Folketinget skal du have valgret.

Indhold

  Du skal opfylde betingelserne for at deltage i valg. Som hovedregel har du valgret til Folketinget hvis du

  • er fyldt 18 år
  • senest 7 dag før valget har fast bopæl i Danmark
  • har dansk indfødsret
  • er optaget på valglisten

  Har du fast bopæl i udlandet, er du som udgangspunkt ikke stemmeberettiget. Der er dog visse undtagelser. På Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside kan du læse mere om udenlandsdanskeres valgret.

  valg.im.dk

  For at stille op til Folketingsvalget skal du være valgbar. Du er som hovedregel valgbar hvis du har valgret.

  12. opstillingskreds

  Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt 8 medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket bevirker at Tårnby Kommunes borgmester, Allan Andersen er født formand for valgbestyrelsen, samt at valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

  Kommunalbestyrelsen har valgt følgende valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-valg og Folkeafstemninger for perioden 2022-2025:

  Kenneth Gøtterup (C)
  Borgmester
  Aghtsvej 14
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 82
  E-mail kennethg@dragoer.dk

  Nicolaj Bertel Riber (A)
  1. viceborgmester
  Krudttårnsvej 165, 1. th.
  2791 Dragør
  Tlf. 23 35 24 65
  E-mail nicolajr@dragoer.dk

  Helle Barth (V)
  2. viceborgmester
  D. B. Dirchsens Alle 46
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 76
  E-mail helleb@dragoer.dk

  Flemming Blønd (L)
  Hvidtjørnen 14
  2791 Dragør
  Tlf. 20 56 33 89
  E-mail flemmingb@dragoer.dk

  Stedfortrædere

  Martin Wood Pedersen (C)
  Grusbakken 21
  2791 Dragør
  Tlf. 26 21 21 21
  E-mail martinpe@dragoer.dk

  Ole H. Hansen (A)
  Strandjægervej 114
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 86
  E-mail oleh@dragoer.dk

  Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)
  Strandbakken 22
  2791 Dragør
  Tlf. 51 21 52 78
  E-mail henrikkn@dragoer.dk

  Peter Læssøe (T)
  Strandjægervej 14
  2791 Dragør
  Tlf. 21 67 45 10
  E-mail peterl@dragoer.dk

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan du efter anmodning stemme pr. brev i hjemmet.

  Anmodning kan gives skriftligt på en formular, som kan rekvireres hos Borgerservice tlf. 32 89 01 00 eller på sikker mail, som kan ses nederst på siden. 

  En tilforordnede vælger og en administrativ medarbejder vil, efter nærmere aftale, komme hjem til borgeren for, at modtage deres brevstemme.

  Borgere med handicap eller nedsat førlighed kan anmode om at ændre valgsted inden for kommunen.

  På de to afstemningssteder er der gode adgangsforhold, men i Hollænderhallen er der ekstra faciliteter som hæve/sænkebord, CCTV, stærkt lys og ekstra kraftig lup.

  Anmodning kan gives skriftligt på en formular, som kan rekvireres hos Borgerservice tlf. 32 89 01 00 eller på sikker mail, som kan ses nederst på siden.

  Du kan også anmode om det telefonisk ved henvendelse til Borgercentret på 32 89 01 00.